Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 15 kwietnia 2019

Gdy strajkuje wiedza

Co się może popsuć w głowie? (cz. 43)

"Chcesz być kimś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie. Nauka to potęgi klucz, w tym moc, kto więcej umie (Ignacy Baliński 1862 -1951r.)

                          Aniu… dlaczego chodzisz do szkoły?

SYSTEM WIEDZY zapakowany w pamięci twojego mózgu zbudowany jest z ogromnej liczby informacji, które przez całe życie będą gromadzone przetwarzane, segregowane i aktualizowane. Już teraz tworzą twój zbiór przekonań, na temat własnej osoby, innych ludzi czy świata w ogóle. To ten SYSTEM pozwala ci na kierowanie zachowaniem w taki sposób, abyś mogła żyć, rozmnażać się i doświadczać satysfakcji z podejmowanych przez siebie różnorakich  aktywności.  Komputer bez wgranego oprogramowania jest tylko bezwartościowym metalowym pudełkiem. Zginiesz, jeżeli nie podłączysz swojego mózgu do sytemu SZKOLNEJ EDUKACJI.

To nauczycielom języka polskiego, historii, matematyki, chemii, geografii czy języka obcego, zawdzięczasz między innymi to, że idąc do sklepu potrafisz się posługiwać pieniędzmi i…  nie będziesz się rozglądać za bocianem a za chłopakiem, kiedy będziesz chciała mieć dziecko.

 

  Układanie w głowie

Im więcej wiedzy przy pomocy nauczycieli pakujesz do swojego SYSTEMU WIEDZY, tym bardziej budujesz swoją tożsamość a przede wszystkim indywidualność.

Najczęściej poszukujesz tych informacji, które są zgodne z tym, co już wiesz. Odrzucasz te, które są niezgodne. Dzieje się tak dlatego, że jedną z cech umysłowego SYSTEMU WIEDZY jest jego STABILNOŚĆ. Tak jak stabilna praca Windowsa pozwala ci na korzystanie z komputera, tak  stabilna praca SYSTEMU WIEDZY umysłowej pozwala ci postrzegać świat w kategoriach „znane” lub „nieznane”. To w oparciu o tę właściwość twojego mózgowego oprogramowania potrafisz formułować oczekiwania, przewidywać konsekwencję działań własnych i innych osób. Najważniejsze: potrafisz planować swoje aktywności tak, aby doprowadzały do zamierzonego skutku bez narażanie się na utratę życia lub zdrowia.

 

    Strajk wiedzy

Utrata danych lub „zawieszenie oprogramowania” mózgowego SYSTEMU WIEDZY, jakie pojawia się np. po wzięciu narkotyków, napiciu się alkoholu, w związku z chorobą mózgu, to poważne niebezpieczeństwo. W wielu przypadkach, w związku z utratą kontroli nad własnym zachowaniem, może się skończyć śmiercią. Nawet chwilowe zachwianie stabilności pracy SYSTEMU WIEDZY umysłowej wywołuje bowiem uczucie zagrożenia, nierzadko groźny w skutkach paniczny lęk.

Tak dzieje się np. w sytuacji, kiedy przed egzaminem nieoczekiwanie w budynku szkoły nagle  pojawią się osoby, których wygląd kojarzy się z niebezpieczeństwem – policjant w mundurze,  przedstawiciel straży miejskiej lub zupełnie nieznana ci osoba, która zasiadła w komisji egzaminacyjnej. Silny stres jest przyczyną problemów z koncentracją uwagi i zaburzeniami w zakresie odpamiętywania. To dlatego, jako biegły sądowy, podpowiadam, że jeżeli złe wyniki na egzaminie spowodowane zostały nadmiernym stresem wywołanym przez dorosłych, dziecko ma prawo dochodzić swoich racji w procedurach odwoławczych do komisji egzaminacyjnej. Biegły sądowy psycholog będzie wtedy decydował o tym, czy stres wywołany dezorganizacją egzaminu miał istotny wpływ na twoje wyniki.

 

  Choroba psychiczna z powodu braku… wiedzy

Dramatyczne efekty destabilizacji pracy SYSTEMU WIEDZY wyjaśnię na przykładzie pacjentów cierpiących na omamy wzrokowe albo słuchowe. Omamy, to pojawiające się w narządzie słuchu lub wzroku zmiany, które sprawiają, że chory widzi lub słyszy zdarzenia, których obiektywnie nie ma. Wrażenia podobne są do tych, których doświadczasz przebywając w absolutnej ciszy. Słyszysz wtedy dzwonienie w uszach, dźwięk, którego obiektywnie nie ma.

Ataki panicznego lęku psychotycznego wywoływane słyszeniem głosów albo zwidywaniem postaci, których nie ma w realnym świecie, ustępują zazwyczaj wtedy, kiedy pacjent, który doświadcza takich zjawisk, potrafi „wytłumaczyć” sobie, że słyszy głos, bo… przemawia do niego Pan Bóg albo sąsiad wysyła mu ze swojego domu fale radiowe, które odbiera w swojej głowie jako głos człowieka.

Nawet najbardziej absurdalne wytłumaczenie sobie przyczyn halucynacji, paradoksalnie przywraca równowagę SYTEMU WIEDZY. Lęk, który wywołuje olbrzymie cierpienie, ustępuje, bo pojawiły się wyjaśnienia, zrozumienie tego co się dzieje. Ponieważ wyjaśnienia są absurdalne, to nazywa się  je urojeniami, czyli błędnymi interpretacjami omamów. Przykładem urojeń są  twierdzenia, że słyszenie głosów to sprawa „prześladowców„, którzy „spiskują”, dybią na życie, wysyłają do mózgu przekazy drogą radiową, które słyszy się w głowie tak jakby tam w środku było radio.

 

   Iluzje a wiedza

Jeżeli spacerując wieczorem wydaje ci się, że widzisz człowieka idącego do ciebie z niebezpiecznym zamiarem, to strach ustąpi szybko, jeżeli stwierdzisz, że to tylko iluzja wzrokowa czyli krzak, który z daleka przypominał wygląd napastnika.

Bez umiejętności wytłumaczenia sobie co widzisz i czy to co widzisz jest bezpieczne możesz swój umysł wprowadzić w taki stan stresu, że pojawić się mogą albo panika, czyli bezładne zachowanie, które może być niebezpieczne dla twojego życia albo objawy opisane jako halucynacje czy omamy.

Choroba psychiczna może być również wywołana brakiem zrozumienia tego, co dzieje się w twoim ciele. To dlatego wiedza z anatomii fizjologii człowieka, seksuologii, jest tak samo ważna jak wiedza z astronomii, która pozwala ci na zrozumienie co to jest burza.

Wiedza szkolna o otaczającym świecie jest swoistą szczepionką chroniącą twój umysł przed poważnymi zaburzeniami, które mogą być spowodowane… niedouczeniem.

 

                                   Wiedza a zachowanie

Cechą SYSTEMU WIEDZY umysłowej jest jej rozległość i zróżnicowanie. Im większa jest rozległość i im więcej istnieje w niej wymiarów, tym intensywniejsze jest poszukiwanie wiadomości nowych.To dlatego szkoła jest tym miejscem gdzie nie tylko uczysz się pisania i czytania. Jej zadaniem jest dostarczenie ci różnych wiadomości z różnych dziedzin po to, byś mogła rozwijać się wszechstronnie.

Zachowanie człowieka w dużej mierze zdeterminowane jest przez spójność SYSTEMU WIEDZY, Inaczej mówiąc, spójność, to informacje i przeświadczenia, które są albo zgodne albo wzajemnie sprzeczne. Tym większa jest spójność wiedzy im większa jest zgodność posiadanych informacji. Ponieważ w systemie wiedzy reprezentowane są różne obiekty posiadające różną wartość dla człowieka, ważnym w akcie zachowania staje się rodzaj odbieranych informacji o tych obiektach.

Najogólniej można powiedzieć, że człowiek najsilniej broni się przed wiadomościami sprzecznymi z informacjami o obiektach, w tym przede wszystkim o ludziach, stanowiących dla niego wysoką wartość. Jest natomiast bardziej otwarty na wiadomości dotyczące obiektów, ale  przede wszystkim ludzi – nisko wartościowych. To dlatego, jeżeli masz wyrobione przekonanie, że twój nauczyciel jest autorytetem, lubianym przez ciebie wartościowym człowiekiem, nie będziesz wierzyła tym, którzy próbują ci go przedstawiać jako człowieka… pazernego na pieniądze, nieuczciwego, pozbawionego wrażliwości i godności.

 

  Ile kosztuje wiedza?

Nie mamy niestety narzędzi pozwalających na przesyłanie do naszych mózgów danych w taki sam sposób jak przerzucamy treści z pendrive do komputera.

Gromadzenie wiedzy w mózgu, mimo że przy tej czynności nie angażuje się pracy mięśni, to ciężka praca, którą wykonuje się latami. Sama wiesz, co się z tobą dzieje, kiedy pracujesz mózgiem, starając się nauczyć wiersza albo zapamiętać i zrozumieć treść lektury. To dlatego wiedza zgromadzona w umyśle nauczyciela od np. matematyki czy pani od angielskiego, podobnie jak efekty każdej innej  pracy, ma swoją konkretną, przeliczaną na pieniądze wartość. Nie można w związku z tym śmiać się z ludzi, którzy pasą krowy czy hodują świnie. Prawdą jest jednak to, że do nauczenia się dojenia krów czy hodowli świni nie potrzeba skończenia studiów i kursów podyplomowych. To dlatego nauczyciel oczekuje za swoją pracę więcej pieniędzy od rolnika, który zajmuje się pilnowaniem i hodowlą zwierząt.

                              Strajk i negocjacje… pod stołem

Praca nauczyciela wynagradzana jest przez RZĄD. O tym kto rządzi w kraju decyduje wyborca, czyli ten kto idzie do urny i głosuje na określonego kandydata partii. RZĄD decyduje o wydatkowaniu pieniędzy, czyli ile będzie zarabiał poseł, ile lekarz a ile np. nauczyciel.

Kiedy określona grupa zawodowa, finansowana z naszych wspólnych pieniędzy, które w postaci płaconych podatków dorośli przekazują RZĄDOWI, nie zgadza się z zasadami ich podziału,  uważając np. że ci, którzy pasą krowy czy mają świnie, z uwagi na mniejsze kwalifikacje powinni zarabiać mniej od tych, którzy posiadają skończone studia, wtedy prowadzone są rozmowy  RZĄDEM czyli negocjacje. Ich celem jest przekonanie RZĄDU o słuszności postulatów nauczycieli. W czasie rozmów często używa się określenia kładziemy na stole. W tym określeniu zawarte jest to, co rozmówca ma drugiej stronie do zaproponowania. Jeżeli strony nie potrafią się porozumieć, dochodzi do strajku, czyli zorganizowanego protestu. Protest ma celu uświadomienie RZĄDOWI, że nie spełnienie postulatów może skutkować poważnymi konsekwencjami społecznymi.

Polityk to człowiek, który zarabia pieniądze na polityce. Tak długo, dopóki dorośli poprzez oddanie na niego głosu w wyborach pozwalają mu na to, by był radnym lub posłem. Jeżeli został wybrany, ma obowiązek spełniać obietnice wyborcze. Jeżeli zatem tym, którzy go wybrali obiecał, że zamiast pieniędzy na pensje dla nauczycieli przekaże pieniądze rolnikowi, który zajmuje się pasaniem krów czy hodowlą świń, to z takiej obietnicy powinien się wywiązać.

 

   Wiedza a demokracja

Demokracja oznacza, że masz lub będziesz miała prawo wybierania czy pozwalasz politykom z takiej czy innej partii politycznej na zarabianie przez nich pieniędzy i rządzenie krajem i czy zgadzasz się z ich programem politycznym. Po to, by zdecydować, któremu politykowi pozwalasz zarabiać pieniądze na rządzeniu krajem, musisz mieć wiedzę.

Wiedzę na ten temat możesz zdobyć tylko podczas podłączenie swojego mózgu do SYTEMU EDUKACJI. Jeżeli SYSTEM EDUKACJI wgra ci do mózgu właściwe oprogramowanie oparte na naukowych badaniach masz szansę na dokonywanie właściwych wyborów życiowych i politycznych. Jeżeli będzie to oprogramowanie wadliwe, wytworzone przez niezbyt dobrych specjalistów staniesz się podatny na manipulacje.

Manipulacja oznacza, że przy dokonywanych wyborach posłużysz się nie własnym rozsądkiem ale informacjami, które podsunie ci sprytny manipulator, który przekona cię, że dwa dodać dwa to… pięć.

Mądrość przechodzi na zielonym świetle. Głupota każe wchodzić na pasy także wówczas, gdy pali się czerwone światło – przekonując, że o twoim życiu i tak decyduje siła wyższa, na którą nie masz wpływu.

Z dedykacją nie tylko dla mojej wnuczki, Ani

 

Za tydzień wcześniej zapowiedziany materiał: Jak zostać impotentem lub maniakiem seksualnym?

 

    Krzysztof Korona

specjalista: psycholog

seksuolog kliniczny, psychoterapeuta

tel. gab. pryw. 602 77 99 65

e-mail: k.korona@psychonet.pl