Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 15 kwietnia 2019

Globalny problem

Pawłów

Gminna Biblioteka Publiczna im. Michała Basy w Pawłowie już po raz kolejny wzięła udział w programie "Globalnie w bibliotekach", realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem programu jest zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej, zastanowienie się nad tym, w jaki sposób myślimy o pomocy humanitarnej i ludziach, którym pomoc jest udzielana. Biblioteka zaprosiła więc uczniów klasy VI z PSP w Pawłowie na spotkanie pod hasłem „Dostęp do wody dla wszystkich”. Zapoznali się z działalnością Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) oraz problemem dostępu do czystej i pitnej wody na całym świecie i obejrzeli film obrazujący problemy wynikające z braku dostępu do wody.

Opiekunem grupy był Grzegorz Latała

Na zajęciach z mapką „Wodne wyzwania na świecie”, przygotowanych i poprowadzonych przez Annę Michtę i Ewę Czajkowską, dowiedzieli się, jakie są przyczyny utrudnionego dostępu do wody, choć jest to prawem każdego człowieka, takim samym jak prawo do oddychania. Wiele informacji jakie otrzymali spowodowało, że sami zaczęli tworzyć hasła. Woda to skarb, woda to życie, szanuj wodę, kropla na wagę złota, to tylko niektóre z nich. Kreatywność gości podkreśliła dyrektor GBP, Teresa Sobczyk.

(T.S)