Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informacje sportowe 15 kwietnia 2019

Inauguracyjne posiedzenie

Gminna Rady Sportu

11 członków powołanych przez prezydenta miasta zasiada w nowo wybranej Gminnej Radzie Sportu w Starachowicach. Są to: Wojciech Jarosz, Marek Jasiński, Tomasz Kołaczyński, Emil Krzemiński, Paweł Krzyżanowski, Michał Pająk, Bartosz Stanecki, Dominik Zuba, Rafał Dobrowolski, Leszek Kowalski i Krystian Sadza. Będą doradzać organom Gminy Starachowice w działaniach z zakresu kultury fizycznej i sportu, także opiniować projekty budżetu i uchwał.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Gminnej Radzie Sportu przewodniczy Michał Pająk, zastępcą został Paweł Krzyżanowski, a sekretarzem wybrano Leszka Kowalskiego.

(az)