Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 15 kwietnia 2019

Magiczna fizyka

W Dniu Technika

Pod takim hasłem zorganizowano w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 pokazy przygotowane przez pracowników naukowych uczelni z naszego regionu.

W ramach VI Dni Technika, w ZSZ nr 2 gościli wykładowcy: Marcin Drabik – pracownik dydaktyczny i naukowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Tadeusz Kaczor i Michał Gawroński – pracownicy Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Po wykładach, uczniowie obejrzeli pokazy dokumentujące podstawowe prawa fizyczne z magnetyzmu i elektryczności, zagadnienia dotyczące energii odnawialnych oraz budowę i działanie prostych urządzeń fizycznych. Poprzez doświadczenia z wahadłem Newtona, nurkiem Kartezjusza, balonami, stożkiem na równi pochyłej, laserami i kulą plazmową uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę. Bardzo ciekawe i efektowne były doświadczenia z ciekłym azotem.

 Prawie jak czasy – fizyka potrafi zaciekawić

Uczniowie bawiąc się z wykładowcami, mogli wszystkiego dotknąć, niektóre doświadczenia wykonać samodzielnie, ocenić prawidłowość zasad mechaniki oraz przekonać się, jak działa magnetyzm i elektryczność, zaobserwować działanie sił i zachowanie ciał na równi. Zostali również zaproszeni do pracowni fizyki i astronomii w UJK w Kielcach.

Wykładowcy z uczelni w regionie poprowadzili naukowe pokazy

W pokazach uczestniczyli uczniowie klas w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik odnawialnych źródeł energii. Opiekę nad uczniami sprawowali Beata Grad, Małgorzata Filipczak i Joanna Kulczuga.

(M.F)