Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 15 kwietnia 2019

Miejsca w szkołach średnich zapewnione

O przygotowaniu szkół średnich do rekrutacji uczniów do klas pierwszych i ofercie, jakie te jednostki przygotowały dla młodzieży poinformowały władze powiatu. A będzie to przełomowy rok w szkolnictwie.

W czerwcu br. swój byt kończą gimnazja, do szkół średnich aplikować będą więc uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. W placówkach oświatowych podległych Powiatowi (I, II i  III Liceum Ogólnokształcące oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, 2 i nr 3) przygotowano łącznie 1632 miejsca. O przyjęcie starać się będzie 1601 uczniów z powiatu starachowickiego, z czego 796 to absolwenci podstawówek a 805 gimnazjów. Nabór do szkół ma trwać od 13 maja do 24 lipca br. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie będą mogli w tym roku wybierać spośród wszystkich placówek, znajdujących się w aktualnej ofercie. Dotychczas, absolwenci składając dokumenty o przyjęcie mogli wskazywać maksymalnie trzy szkoły, teraz będą mogli aplikować do dowolnej liczby placówek oświatowych.

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali na zwołanej konferencji szeroką ofertę programową dla pierwszoklasistów. Obok klas profilowanych, są też klasy patronackie, współpraca z firmami w przypadku szkół zawodowych czy klubami sportowymi, jeśli chodzi o Liceum Sportowe. Szczegóły oferty programowej omawiane są podczas dni otwartych, znajdują się też na stronach internetowych szkół.

(azab)