Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 15 kwietnia 2019

Walenczak (cz. II)

Z kart historii miasta (231)

Był pracownikiem Zakładów Starachowickich i działaczem harcerskim

Stanisław Walenczak wraz z podpisaniem umowy o pracę w Zakładach Starachowickich wypełnił formularz zatytułowany „Wykaz szczegółów osobistych”. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, kim był przed przyjazdem do Starachowic.    Dane podane przez Stanisława Walenczaka w niektórych przypadkach rozwinąłem o dodatkowe informacje, które umieściłem w nawiasach kwadratowych.

Nazwisko: Walenczak, imię: Stanisław, imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: Ignacy i Marianna z domu Górska, data i miejsce urodzenia: 1 V 1909 r. w miasteczku Śmigiel, powiat kościański, województwo poznańskie. Wyznanie: rzymskokatolickie. Obywatelstwo: polskie. Zapisany do ksiąg ludności stałej: Leszno, woj. poznańskie. Stan rodzinny: kawaler. Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu (w 1940 r. planowano przekształcić ją w politechnikę). Jakie zna języki: niemiecki. Zawód i specjalność: technolog-mechanik (dziś powiedzielibyśmy technik-mechanik). Inne uzdolnienia i kwalifikacje: dyplomowany spawacz. Praktyka zawodowa: H. Cegielski (Spółka Akcyjna w Poznaniu) Oddział I – 2 miesiące, Oddział III – 6 miesięcy. Warsztaty Kolejowe I klasy PKP w Poznaniu – 6 tygodni, Gazownia Miejska w Poznaniu – 3 tygodnie. Gdzie dotychczas pracował: 3 miesiące w Fabryce Maszyn i Pomp (inż. Wincentego) Kraupe w Lesznie, 6 miesięcy w Miejskich Zakładach Światła, Siły i Wodociągów w Lesznie, płaca – 200 zł miesięcznie. Stosunek do powinności wojskowej (w jakiej armii, rodzaj broni, jak długo i w jakiej szarży): PKU Kościan, kategoria „A”, Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii (we Włodzimierzu Wołyńskim) oraz 7. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (w Poznaniu), od 13 VIII 1932 r. do 20 IX 1933 r., stopień: ogniomistrz podchorąży, nr karty mobilizacyjnej: 97 A/Z. Dowód osobisty z fotografią wydany przez: I Komisariat Policji Państwowej w Poznaniu. Adres zamieszkania: Leszno, ul. Wolności 7, województwo poznańskie. Stanisław Walenczak wykreskował w formularzu następujące punkty: Rodzina (żona i dzieci), stan majątkowy, czy był karany oraz „Nazwiska, imiona i adresy osób, na które się powołuje”. Na końcu formularza umieszczona jest formuła: „Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych szczegółów i dat z wiedzą, że za fałszywe podanie, zostanę wydalony z fabryki bez żadnych odszkodowań”. Pod nią zaś podpis Stanisława Walenczaka i data: 15 X 1934 r.

Jaki obraz się wyłania z tych danych? 25-latek, kawaler, posiadający średnie wykształcenie techniczne, z odpowiednią praktyką i doświadczeniem zawodowym, po odbytej służbie wojskowej w jednostce artylerii przeciwlotniczej. Myślę, że dla potrzeb Zakładów Starachowickich pasował idealnie! (cdn.)

Adam Brzeziński

tel. 668-040-298