Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 30 kwietnia 2019

Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach zaprasza przedsiębiorców z powiatu starachowickiego do wzięcia udziału w XVII – edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów.

 

Celem konkursu jest zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki, upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.

Urzędy skarbowe z całego kraju będą oceniane na podstawie punktów, które będą przyznawane przez przedsiębiorców w ankiecie konkursowej. Ocenie poddane będą kwestie dotyczące jakości obsługi podatnika, łatwości komunikacji oraz kompetencji pracowników.

Placówki wyłonione w konkursie zostaną wyróżnione podczas uroczystej gali w siedzibie BCC oraz otrzymają prawo posługiwania się przez rok tytułem „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, a samo wyróżnienie jest wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów oraz umiejętności i kompetencji pracowników administracji podatkowej.

Informacje na temat konkursu oraz formularze ankiet są dostępne w siedzibie Urzędu Skarbowego w Starachowicach przy ul. Składowej 33 oraz na stronie internetowej Business Centre Club. Natomiast wypełnione ankiety można przesłać do Urzędu Skarbowego w Starachowicach lub do dyrektora Loży Świętokrzyskiej w Kielcach do 20 maja br.

(azab)