Strona główna / Wieści z gmin / Nowy wóz bojowy dla strażackiej braci

Nowy wóz bojowy dla strażackiej braci

Ratowniczo – gaśniczy wóz strażacki  „MAN TGM L. 2007.46”, został zakupiony ze środków Funduszu Ministra Sprawiedliwości i Gminy Brody. Przekazany został jednostce OSP w Krynkach podczas obchodów Dnia Strażaka (27 kwietnia br.) przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, celebrowanej przez proboszcza, księdza kanonika Wojciecha Zdona, kapelana strażaków w gminie Brody.

Wśród gości byli także: wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, marszałek województwa świętokrzyskiego i członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach Ryszard Gliwiński, starosta Piotr Babicki, przewodniczący Rady Gminy Janusz Adamus, radny powiatu Marek Maciukajć, wójt gminy Brody Marzena Bernat, sekretarz gminy Jan Kosiela, skarbnik Dorota Dyka, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach st. brygadier Wiesław Ungier, wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Starachowicach Paweł Staszałek, komendant Komisariatu Policji w Brodach podkomisarz Grzegorz Wosiek, proboszcz parafii w Stykowie ks. kan. Stanisław Kuśmierczyk, proboszcz parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Adamowie ks. Andrzej Bartosiński, radni, sołtysi, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych UG Brody.

Obchody Święta Strażaka w gminie Brody zapoczątkowały powiatowe uroczystości poświęcone tym, którzy „idą tam, skąd uciekają inni”

Wójt Marzena Bernat podziękowała ministrowi sprawiedliwości za nowy samochód dla kryneckich strażaków. Zaznaczyła, że jest to szczególne wydarzenie, gdyż dzięki temu w ciągu niespełna dwóch lat, po druhach z Lubieni, strażacy z Krynek otrzymują nowy samochód. Głos zabrał prezes OSP w Krynkach, Piotr Kosiela, który przedstawił zarys historyczny tej jednostki. Po akcie poświęcenia wozu, dokonanym przez proboszcza kryneckiej parafii, wiceminister Patryk Jaki wraz z wójtem Marzeną Bernat i przedstawicielami władz, wręczyli strażakom z Krynek kluczyki i akt przekazania nowego wozu bojowego, po czym wspólnie przecięto symboliczną wstęgę.

Wiceminister Patryk Jaki wręczył druhom medale i odznaki

Podczas uroczystości minister Jaki uhonorował druha Stanisława Woźniaka brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Odznaczenia otrzymali także: prezes OSP Krynki Piotr Kosiela (srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”), druh Tomasz Kosiela (brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”) oraz druh Dawid Wróblewski (odznaka „Wzorowy strażak”).

Goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, od tej pory wóz bojowy będzie brał udział w akcjach ratowniczych na terenie gminy Brody i powiatu starachowickiego

Patryk Jaki  podkreślił, że dofinansowanie przez ministra Zbigniewa Ziobro zakupu wozu, to bardzo ważna inwestycja w bezpieczeństwo lokalne i życzył druhom wielu długich lat korzystania z niego. Strażakom gratulował także poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec.

Przemarsz na uroczystości Święta Strażaka

– Jesteście jedynymi ludźmi, którzy idą tam, skąd inni uciekają. Wasza ciężka praca budzi szacunek i jest znakiem bezinteresownej pomocy – podkreślił Krzysztof Lipiec.

(azab)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *