Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Rozrywka i kultura 6 maja 2019

„StarAch!Festiwal”2019.

Już w środę

Celem konkursu jest:
• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
• twórcza wymiana doświadczeń muzycznych,
• promocja i popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
• promocja najzdolniejszych wykonawców,
• popularyzacja repertuaru dziecięcych i młodzieżowych piosenek.
Konkurs skierowany jest do solistów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uczęszczają na indywidualne zajęcia do placówek kultury a interesują się piosenką i śpiewają szeroko rozumianą muzykę rozrywkową.
Uczestnicy zaprezentują się w trzech kategoriach wiekowych:
1. klasy I-V,
2. klasy VI-VIII i gimnazja,
3. szkoły ponadgimnazjalne.
Występy oceniać będzie fachowe jury z Ewą Jach jako przewodniczącą. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach - zapewnia nagrody rzeczowy dla laureatów.
Patronat nad konkursem sprawują starosta starachowicki Piotr Babicki i prezydent miasta Starachowice Marek Materek.