Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 13 maja 2019

Ekologiczno – naukowe zajęcia

ZSP Krynki

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krynkach odbyły się zajęcia pozalekcyjne z przyrody w ramach projektu edukacyjnego "Czyste powietrze, woda, gleba - energia odnawialna". Przeprowadziła je Wioletta Bielecka.

Udział w zajęciach brali uczniowie z klasy III, V i VI. Przeprowadzali doświadczenia m.in. z elektryzowania się ciał, badali właściwości środków zmiękczających wodę, pozyskiwania energii odnawialnej z wody przy użyciu pompy wodnej, budowali samochód poruszający się na wodór.  Poznali też budowę lunety, za pomocą której obserwowali rozwijające się pąki na drzewie. Wychowankowie klasy III zaznajomili się natomiast z budową i zasadami posługiwania się mikroskopem, a starsi uczniowie doskonalili umiejętności w mikroskopowaniu.

(az)

Wszystko było interesujące

Sprawdzali działanie środków zmiękczających wodę

Eksperymenty, eksperymenty