Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 13 maja 2019

Kolejne pieniądze dla Starachowic

Prezydent Starachowic Marek Materek oraz skarbnik miasta Halina Piwnik podpisali umowę na dofinansowanie w wysokości ponad 208 tys zł na zapewnienie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów oraz Klubu Seniora "Niezapominajka". Umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego podpisał wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

 

   Przyznane fundusze pochodzą z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. W ramach Modułu I, osiem gmin z terenu województwa otrzymało środki na  utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+, łączna kwota dofinansowania przyznana na ten cel to ponad półtora miliona złotych. W ramach Modułu II fundusze na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek otrzymało 20 gmin, w tym Gmina Starachowice, łączna wysokość dofinansowania na ten cel to ponad milion złotych.

Dbałość i troska o potrzeby starachowickich seniorów, to jeden z priorytetów prezydenta miasta Marka Materka. Poprawie jakości życia osób starszych służyć mają m.in. takie inicjatywy jak utworzone w Galerii Skałka; Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów, Starachowicka Karta Seniora 60+, Starachowicka Rada Seniorów, Klub Seniora „Niezapominajka” oraz uruchomiona niedawno kawiarenka internetowa „E-seniorek.

W Starachowicach w Domu Dziennego Pobytu obecnie przebywa 35 seniorów. Jest to placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Gminę dla osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+ . Seniorzy mają tam zapewniony 8-godzinny pobyt w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyjątkiem dni świątecznych. Podopieczni domu korzystają z kuchni,  pralkosuszarki, prysznica. Personel zapewnia im podstawową pomoc przedmedyczną (doraźna opieka pielęgniarki/opiekuna medycznego/fizjoterapeuty, dietetyka), prowadzone są treningi umiejętności społecznych i pamięci, nauka obsługi komputera oraz Internetu.

Klub Seniora Niezapominajka, do którego uczęszcza 38 osób, działa od grudnia ubiegłego roku  w sąsiedztwie Domu Seniora, na I piętrze Galerii Handlowej „Skałka”. Seniorzy mają tu do dyspozycji główną salę, pracownię terapeutyczną, zaplecze kuchenne, pomieszczenia do wypoczynku oraz toalety i szatnię. Dodatkowo w ramach działalności klubu, odbywają się zajęcia ruchowe, komputerowe, artystyczne, warsztaty rękodzielnicze i inne. Najważniejsze jednak, jak mówią sami seniorzy, jest to, że powstało miejsce, gdzie mogą przyjść i spędzić miło czas, zamiast samotnie siedzieć w domu.