Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 20 maja 2019

Garaż przy ul. Cegielnianej do wynajęcia

Lokal użytkowy - garaż o powierzchni 17 m2 przy ul. Cegielnianej jest do wynajęcia, Gmina Starachowice, właściciel obiektu, ogłosiła przetarg. Rozstrzygnięcie procedury przetargowej odbędzie się 13 czerwca, warunkiem udziału jest wpłacenie wadium.

Przetarg ustny nieograniczony dotyczy wynajmu na okres 9 lat lokalu użytkowego – garażu murowanego o powierzchni użytkowej 17 m2, stanowiącego własność Gminy Starachowice, usytuowanego na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m. Starachowice jako działka nr 902/5 (obręb 0002) – księga wieczysta KI1H/00019570/5 i m. Wąchock jako działka nr 5230/4 (obręb 0001) – księga wieczysta KI1H/00024214/0, położonych przy ulicy Cegielnianej w Starachowicach. Lokal użytkowy – garaż, położony jest w ostatnim segmencie zabudowy szeregowej przy ulicy Cegielnianej, jako czwarty boks od strony zachodniej. Wymaga remontu.

Przetarg odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 10 00 w sali nr 130, Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, w terminie do 6 czerwca 2019 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach do godz. 14.00 lub przelewem na konto Gminy Starachowice PKO Bank Polski S.A. nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150, w wysokości 100,00 zł. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice.

Przed przystąpieniem do przetargu, należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu, które znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: przetargi.

Dodatkowych  informacji udzielają pracownicy w pok. nr 102 Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ulica Radomska 45, nr tel. 41 273 82 27.