Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 20 maja 2019

Podwyżka płacy w PKC podpisana

Związki zawodowe i przedstawiciele PKC Group w Starachowicach podpisali 17 maja br. porozumienie o podwyżce płac dla załogi. Od kwietnia br. wynosi 110 zł więcej dla każdego pracownika. Wyrównanie wypłacone będzie z wynagrodzeniem za maj.

– Do końca czerwca przeprowadzona zostanie ocena pracowników, co powinno skutkować podniesieniem grupy osobistego zaszeregowania tych pracowników, którzy zostali pozytywnie ocenieni. W porozumieniu zapisano również, że potrącanie dodatku frekwencyjnego w przypadku zwolnienia lekarskiego będzie się odbywać na nieco innych zasadach. Za każdy dzień zwolnienia potrącane będzie 5% tego dodatku. Rozwiązanie to wprowadzone zostaje na próbę. To, że podwyżka została wprowadzona w tej formie jest zasługą NSZZ „Solidarność”, bo nasza nieustępliwa postawa spowodowała, że pracodawca wycofał się ze swoich pomysłów, a więc wliczenia części podwyżki do płacy zasadniczej, a części do dodatku frekwencyjnego. Chociaż podwyżka nie jest wysoka, to wydaje się, że osiągnęliśmy wszystko, co można było osiągnąć. Prawdę mówiąc, to podwyżka będzie większa niż 110 zł, bo większa będzie wysokość premii, która naliczana będzie od wyższej stawki zaszeregowania. Tak więc faktyczna podwyżka wyniesie około 125 zł – informuje GAZETĘ Jan Seweryn, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”.

(az)