Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 28 maja 2019

Dobry miesiąc dla Iłży

Sukcesywnie władze Iłży pozyskują fundusze na rozwój. Na dwa kolejne wnioski, Gmina Iłża otrzymała od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spora sumę - 270 000 zł.

Uznanie zyskały projekty: „Wykonanie badań architektonicznych i archeologicznych dla zamku górnego w Iłży oraz wykonanie projektu budowlanego konserwacji i adaptacji ruin zamku górnego w Iłży”oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku dawnego Szpitala p.w. Św. Ducha, obecnie Muzeum Regionalne w Iłży.” Na pierwsze zadanie Gmina Iłża otrzymała 190 000 zł, a na drugie zadanie 80.000 zł.

Do dofinansowania zakwalifikowano też wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Krzyżanowicach na: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy polichromii obejmującej ściany naw i sklepienie kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach”. Kwota wsparcia przedsięwzięcia to 150 000 zł.

(mac)