Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 28 maja 2019

Projekty inwestycyjne z dofinansowaniem, minister gratuluje

Mirzec

Potwierdzenie przyznanego dofinansowania z programu "Razem bezpiecznej" na realizację zgłoszonych przez Gminę Mirzec projektów, wójt Mirosław Seweryn odebrał od ministra spraw wewnętrznych i administracji, Jarosława Zielińskiego. Gratulacje również.


Przedstawiciele samorządów oraz stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowania, spotkali się 21 maja br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Wiceminister Jarosław Zieliński, podkreślił, że dbałość o bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości, która mobilizuje do współpracy społeczności lokalne i pogratulował przedstawicielom zaproszonych podmiotów dobrze napisanych projektów.

Gmina Mirzec, jako jedna z niewielu, otrzymała dofinansowanie do realizacji dwóch projektów: „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” – 50 tys. zł oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych” – 25 tys. zł. W Trębowcu powstanie aktywne przejście dla pieszych, zmodernizowane zostanie oznakowanie pionowe na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną, planowane jest także przeprowadzenie spotkań informacyjnych, instruktażu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoleń z pomocy przedmedycznej dla rolników. W ramach drugiego projektu zamontowane będą natomiast na czterech drogach gminnych (Małyszyn – Krzewa, Mirzec Stara Wieś, Gadka Majorat i Poddąbrowa – Langiewicza – Malcówki) bariery energochłonne w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Będę też doświetlone, ustawione zostaną barierki ochronne z oznakowaniem, a w szkołach na terenie gminy Mirzec zaplanowano działania edukacyjne.

W tym roku na program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020 przeznaczonych zostało prawie 6 milionów złotych. Pieniądze pozwolą na zrealizowanie 104 projektów (spośród 319 wniosków zgłoszonych z całej Polski) dotyczących modernizacji przejść dla pieszych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa rowerzystów, spędzania wolnego czasu czy przeciwdziałania uzależnieniu młodzieży od narkotyków, dopalaczy i telefonów komórkowych.

 

(ak)