Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 3 czerwca 2019

Spotkania z historią

"O każdy kamień i drzewo w lesie - partyzanci "Ponurego" i "Nurta" – bohaterowie z sąsiedztwa w służbie Niepodległej Polsce" - to hasło projektu edukacyjnego, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej.

W jego ramach uczniowie uczniowie klasy VII a i VIII a poznali historią lokalnych walk o niepodległość Polski, toczonych w okresie II wojny światowej przez partyzanckie oddziały AK, a realizowany jest we współpracy ze „Stowarzyszeniem Pamięci Ponury – Nurt”.

Zorganizowano cykl spotkań tematycznie związanych z historią zgrupowań partyzanckich AK, uczniowie odwiedzili też miejsca pamięci związane z działalnością Zgrupowań „Ponury – Nurt. Z opiekunami: Agnieszką Słowik i Anitą Bernatowicz oraz Damianem Żabickim ze „Stowarzyszenia Pamięci Ponury – Nurt” odwiedzili kapliczkę na Wykusie, pomnik Żołnierzy Ochrony Radiostacji „Inspektora Jacka” oraz „Kropkę”, gdzie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji rozmawiali  o Ponurym i jego służbie w PP,  o etosie policji i „odznace „Ponurego”. W drodze powrotnej młodzież odwiedziła kryptę Ponurego w Klasztorze o.o. Cystersów w Wąchocku oraz zapaliła znicze pod pomnikiem mjr. Jana Piwnika na wąchockim rynku.

Inicjatorką projektu jest Anita Bernatowicz, a w jego realizację włączyły się także Ewa Kadylak i Agnieszka Słowik.

A.S.