Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 4 czerwca 2019

Pani wójt z absolutorium

Bardzo ważnym punktem obrad sesji Rady Gminy Brody, która odbyła się 31 maja br., było udzielenie absolutorium Marzenie Bernat za ubiegłoroczną realizację budżetu gminy.

Zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Brody jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi gminy Brody, Marzenie Bernat za działalność w 2018 roku. Pani wójt serdecznie podziękowała radnym za udzielenie jej poparcia, a swoim współpracownikom za trud i zaangażowanie w wykonywaną pracę.