Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 4 czerwca 2019

Z informatyką za pan brat

Pod patronatem Gazety!

To już XIII edycja Powiatowego Konkursu Informatycznego, który odbywa się rokrocznie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. 22 maja nastąpił finał tych zmagań.

Konkurs organizowany przez ZSZ nr 2 jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu starachowickiego. Tegoroczny pierwszy etap konkursu miał charakter otwarty i polegał na przygotowaniu pracy na temat: „Nowoczesne technologie informatyczne zmieniają świat”. Zadanie polegało na samodzielnym wykonaniu prezentacji multimedialnej, filmu lub strony internetowej. Drugi etap, który odbył się już „Na maja”, polegał na rozwiązaniu zadań testowych z zakresu technologii informacyjnej na platformie e-learningowej Moodle.

I miejsce zdobył Gabriel Sierpień z Gimnazjum nr 1 im. Generała Antoniego Hedy „Szarego” w Starachowicach. Druga nagroda trafiła do Kamila Rybaka również z Gimnazjum nr 1 oraz do Krzysztofa Dusia ze Szkoły Podstawowej im. K i J. Spytków w Mircu, a trzecie miejsce należało do Ernesta Grzebuły z Gimnazjum w Krynkach oraz Marcina Walendzika, ucznia Gimnazjum nr 1 w Starachowicach. Wyróżnienia odebrali natomiast: Jakub Bartosiak – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach, Ernest Bastrzyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach, Dominik Gębura – Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Brodach, Błażej Kubicki – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach, Oskar Wrona – Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach, Monika Duś – Szkoła Podstawowa im. K i J. Spytków w Mircu oraz Marek Samsonowski – Gimnazjum nr 1 w Starachowicach.

W uroczystym podsumowaniu konkursu udział wzięli zaproszeni goście: Teresa Daszkowska – zastępca dyrektora Biura Wojewody Świętokrzyskiego, Dariusz Dąbrowski – wicestarosta Starachowicki, Andrzej Jakubiec – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Paweł Rdzanek – przewodniczący NSZZ Solidarność Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania.

(mac)

fot. ZSZ nr 2