Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 11 czerwca 2019

Ponad 15 tys. zł na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

15 768, 00 zł dofinansowania otrzymała Gmina Starachowice ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na zadania w ramach resortowego programu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych".

Promesę z rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek odebrał prezydent miasta Marek Materek. Dotacja dotyczy realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Program obejmuje pomocą, w formie usług opiekuńczych, 8 środowisk spełniających wymagania wyżej wymienionego programu. Są to osoby do 75. roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi te będą świadczone od 3 czerwca do 31 grudnia 2019 r. Program jest uzupełnieniem przez MOPS usług opiekuńczych świadczonych przez 28 opiekunek sprawujących opiekę nad średnio 200 podopiecznymi rocznie.

Izabela Wrona

fot. UM