Strona główna / Wieści z gmin / Inicjatywy lokalne wchodzą w życie

Inicjatywy lokalne wchodzą w życie

Od kilku lat zmienia się wygląd miejscowości w gminie Mirzec również dzięki projektom z Programu Inicjatyw Lokalnych. W 2019 roku do realizacji zostały zakwalifikowane wszystkie złożone wnioski o łącznej wartości 43 572 zł, przy wkładzie Gminy Mirzec w kwocie 24 997 złotych. Umowy podpisali przedstawiciele poszczególnych sołectw: Sylwia Błach, Bernadeta Kalista, Jadwiga Matysek, Iwona Olesińska, Aneta Cieśla – Pedryc, Maciej Rokita i Marcin Franecki.

W Trębowcu zgłoszono malowanie pomieszczeń strażnicy OSP. Gmina zobowiązała się do sfinansowania zakupu farb i akcesoriów malarskich, natomiast koszt pracy społecznej został oszacowany na kwotę 2 460 złotych. Pełnomocnikami grupy inicjatywnej są Maciej Rokita i Marcin Franecki. Sołectwo Gadka zgłosiło inicjatywę związaną z wykonaniem remontu schodów wejściowych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych do tamtejszej Szkoły Podstawowej.Gmina sfinansuje zakup płytek mrozoodpornych oraz ich ułożenie, co wyceniono na 5500 złotych. Wartość pracy społecznej wyniesie 1815 złotych. Przedstawicielką grupy inicjatywnej jest Sylwia Błach.

Ogród edukacyjny przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, to inicjatywa społeczności tej miejscowości. Będzie żywym laboratorium służącym do prowadzenia obserwacji świata roślinnego i jego różnorodności. Poprawi również estetykę szkoły. Gmina sfinansuje zakup siatki przeciw kretom, agrowłókniny, podłoża ogrodniczego, sadzonek drzew, krzewów i bylin za kwotę 3750 złotych. Wartość pracy społecznej została oszacowana na 1800 złotych, a wartość wkładu rzeczowego na 400 złotych. Przedstawicielką grupy inicjatywnej jest Iwona Olesińska.

W Tychowie Nowym inicjatywa dotyczy doposażenia sal lekcyjnych w rolety okienne. Po realizacji zadania w oknach od strony południowej w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym zostaną zamontowane rolety, przez co poprawi się komfort pracy uczniów i nauczycieli w upalne, słoneczne dni. Gmina sfinansuje zakup rolet do 15 okien za kwotę 1515 złotych. Grupa inicjatywna wniesie pracę społeczną, wycenioną na 240 złotych oraz wkład pieniężny – 410 złotych. Grupę inicjatywną reprezentuje Jadwiga Matysek.

Aprobatę zyskała również inicjatywa Małyszyna związana z wykonaniem chodnika i odnowieniem metalowych elementów wokół szkoły. Ma na celu uporządkowanie terenu w pobliżu szkoły po przeprowadzonej w ubiegłym roku termomodernizacji budynku. Wykonany zostanie nowy chodnik do szkoły, wyrównany teren, zasiany trawnik, odmalowane zostaną barierki przy wejściach do szkoły, stojaki na rowery i ogrodzenie. Gmina zobowiązała się do zakupu materiałów budowlanych: kostki brukowej, obrzeży, sypkiego betonu i podbudowy za kwotę 6720 złotych. Grupa inicjatywna wykona prace społeczne o wartości 7 260 złotych oraz przekaże wkład własny, którego wartość oszacowano na 1220 złotych. Grupę inicjatywną reprezentuje Aneta Cieśla – Pedryc. Natomiast Mirzec – Podkowalów zadeklarował uporządkowanie terenu na działkach gminnych. Zostaną oczyszczone z karpin, teren będzie wyrównany, a na jego części zostanie zasiana trawa. Ma to być miejsce wspólnych spotkań mieszkańców. Gmina sfinansuje karczowanie pni, wywóz karpiny i mechaniczne niwelowanie terenu. Wartość tych prac oszacowano na 3500 złotych. Koszt pracy społecznej wyceniony został na 1950 złotych, a wkład rzeczowny na kwotę 75 złotych. Grupę inicjatywną reprezentuje Bernadeta Kalista.

(azab)

fot. UG Mirzec

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *