Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 1 lipca 2019

Pieniądze dla szkół w gminach

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowy na dofinansowanie rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w gminach Mirzec i Pawłów.


  Wsparcie przeznaczone jest na rozbudowę lub modernizację istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej szkół podstawowych. Ich zakres obejmuje również wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni.

W gminie Mirzec projektem zostanie objętych 8 szkół podstawowych: w Trębowcu, Gadce, Tychowie Starym, Małyszynie, Jagodnem, Osinach, Tychowie Nowym i Mircu. Doposażone będą szkolne pracownie matematyczno-przyrodnicze i zmodernizowane boiska przy szkołach podstawowych w Jagodnem i Trębowcu. Realizacja projektu ma kosztować 713 943,71 zł, zaś kwota dofinansowania opiewa na 499 760,60 zł. Prace mają zostać zakończone do końca 2021 roku.

W gminie Pawłów projektem zostaną objęte 4 szkoły podstawowe: w Godowie, Szerzawach, Rzepinie oraz Pawłowie. Projekt przewiduje rozbudowę Szkoły Podstawowej w Godowie oraz  doposażenie szkół podstawowych w Rzepinie, Szerzawach i Pawłowie w pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-przyrodniczych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 153 305,63 zł, a kwota dofinansowania to 763 377,22  zł. Projekt ma zostać zrealizowany do końca sierpnia 2022 roku.

 

(ab)