Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 8 lipca 2019

Gwarno w harcerskim ośrodku

Nad Lubianką 

Harcerze z Chorągwi w Grodzisku Mazowieckim odpoczywają od 1 lipca br. w ośrodku ZHP nad Lubianką. Tuż po przyjeździe, wspólnie ze strażakami, sprawdzili w praktyce procedury ewakuacji obozu na wypadek zagrożenia. A dzień później strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej pod przewodnictwem kpt. Sergiusza Ziewca przeprowadzili z harcerzami pogadankę dotyczącą zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku w lesie i nad wodą. Szczególną uwagę poświęcono udzielaniu pierwszej pomocy. Młodzież pod okiem ratowników miała też okazję przećwiczyć zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Był też pokaz możliwości sprzętu, jaki na co dzień wykorzystywany jest przy akcjach ratowniczo – gaśniczych.

(az)