Strona główna / Informator UM / Miejskie strefy zieleni w Starachowicach

Miejskie strefy zieleni w Starachowicach

 

 Zagospodarowaniem tego terenu w ramach inwestycji pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach” zajmie się firma DROGMAR.

Inwestycja obejmuje prace remontowe, rewitalizację fontanny wraz z wykonaniem nowego przyłącza wody, przebudowę nawierzchni chodnika oraz nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników i łąk kwietnych. Całość uzupełnią elementy małej architektury czyli ławki i kosze. Prace przy realizacji tego przedsięwzięcia potrwają do połowy października.

Cały projekt dotyczy zagospodarowania 5 obszarów stanowiących enklawy zieleni miejskiej z łąkami kwietnymi, pergolami, ławeczkami, zadbano także o domki dla owadów i jeży. Dofinansowanie, jakie Gmina Starachowice otrzymała z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. to ponad 6 mln 300 tys. zł.

Najpierw prace ruszyły przy zagospodarowaniu strefy nr 1 obejmującej tereny na skarpie pomiędzy os. Wierzbowa a os. Trzech Krzyży – powierzchnia do zagospodarowania 3,3 ha. Wykonawcą prac jest firma SORTED. Na tym terenie zaplanowano utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę, wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu, łąki kwietne, nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika), elementy małej architektury: remont istniejących schodów terenowych, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ścieżka rowerowa, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

W najbliższym czasie firma DROGMAR rozpocznie prace w strefie nr 2 zlokalizowanej na os. Majówka, wzdłuż Al. Armii Krajowej i ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów (okolica SP nr 9) – powierzchnia do zagospodarowania 1,3 ha. Na tym terenie planuje się: utworzenie zieleni rekreacyjnej w pobliżu skweru przy fontannie, nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika), elementy małej architektury: zagospodarowanie terenu przy dawnej fontannie, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, pergola, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, remont ciągów pieszych, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

Wykonawcą zagospodarowania strefy nr 3 przy ul. Iłżeckiej, od południa graniczącej z torem kolei wąskotorowej, zlokalizowanej w pobliżu Targowiska Miejskiego. jest firma SORTED, powierzchnia do zagospodarowania 0,6 ha. Na tym terenie planuje się: utworzenie zieleni przyulicznej w odmianach ozdobnych, do stosowania w pasie drogowym, elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne.

Intensywne prace prowadzi firma SORTED w strefie nr 4 zlokalizowanej w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury. Obszar ten położony jest na skarpie, wzdłuż ulicy Radomskiej i 1 Maja. Powierzchnia do zagospodarowania 1,1 ha. Na tym terenie trwają prace przy budowie ciągów pieszych, sadzeniu zieleni osłonowej, umacniającej skarpę, zieleni charakterze rekreacyjnym i reprezentacyjnym z kompozycji krzewów i bylin. Powstaną na tym terenie także łąki kwietne. Całość uzupełnią elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży.

Firma SORTED zajmuje się także tworzeniem strefy zieleni miejskiej nr 5 zlokalizowanej pomiędzy al. Armii Krajowej, ul. Stanisława Staszica a ul. Kopalnianą. Powierzchnia do zagospodarowania to 1,16 ha. W ramach inwestycji, oprócz uporządkowania terenu, zaplanowano utworzenie zieleni o charakterze parkowym, nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych. Staną tu elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *