Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 9 lipca 2019

Przeprosiny i odszkodowanie dla byłego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Odwołany ze stanowiska w lutym br., długoletni dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Leszek Śmigas złożył odwołanie do Sądu Pracy. W drodze mediacji sądowej doszło do ugody między stronami, tj. Zarządem Powiatu Starachowickiego a byłym dyrektorem.

W oświadczeniu opublikowanym m.in. w Gazecie Starachowickiej, Zarząd Powiatu oznajmia, że rozwiązanie umowy z dyrektorem Leszkiem Śmigasem za wypowiedzeniem było bezzasadne, a zarzuty podane w piśmie wypowiadającym umowę o pracę i Uchwale Zarządu Powiatu okazały się niesłuszne.

Leszkowi Śmigasowi zostało wypłacone odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę. Jednocześnie Zarząd Powiatu przeprosił byłego dyrektora za sposób rozwiązania współpracy oraz podziękował za długoletnie zaangażowanie i wkład w rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu.

Jaka będzie kwota odszkodowania wypłaconego byłemu dyrektorowi ZDP?

– Panu Leszkowi Śmigasowi zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości stanowiącej równowartość 3 – miesięcznego wynagrodzenia – mówi Gazecie Anna Ciesielska, rzecznik Zarządu Powiatu. – Starostwo Powiatowe nie jest zobowiązane do poniesienia kosztów sądowych zakończonego postępowania – dodaje.

Z racji tego, że Leszek Śmigas nie jest już dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, nie można podać wysokości odszkodowania, jakie zostało mu wypłacone. Na podstawie oświadczenia majątkowego za poprzedni rok, można przypuszczać, że będzie to kwota ok. 26 tysięcy zł.

 

fot. archiwum Gazety