Strona główna / Wieści z gmin / Wójt gminy Mirzec z absolutorium

Wójt gminy Mirzec z absolutorium

 

W tym roku procedura udzielania absolutorium nieco się zmieniła. Przedstawienie sprawozdań z wykonania budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej RIO i uchwały RIO poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy Mirzec za 2018 rok i głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania. Radni byli w tej kwestii jednomyślni – za udzieleniem wójtowi Mirosławowi Sewerynowi wotum zaufania było 14 radnych na 14 biorących udział w sesji.

Sprawozdanie finansowe gminy za 2018 rok i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawił wójt Mirosław Seweryn, skarbnik gminy Wanda Węgrzyn odczytała uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i radni jednogłośnie udzielili wójtowi Mirosławowi Sewerynowi absolutorium.

– Dziękuję za bardzo dobrą współpracę i zrozumienie w nowej Radzie Gminy Mirzec. Podziękowania kieruję na ręce radnych, dziękuję też sołtysom za pomoc, za sprawną komunikację pomiędzy mieszkańcami sołectw i Urzędem Gminy. Liczę na to, że ta wręcz wzorowa współpraca będzie się nadal tak dobrze układać. Dziękuję też pracownikom Urzędu Gminy: pani skarbnik, pani sekretarz, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom. Mam nadzieję, że kolejne lata będą równie dobre dla gminy Mirzec. Ja ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby rozwój gminy był zrównoważony, żeby wszystkie sołectwa rozwijały się harmonijnie, by mieszkańcy mogli czerpać korzyści z przeprowadzanych inwestycji, także tych o charakterze społecznym – powiedział wójt, Mirosław Seweryn.

(azab)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *