Strona główna / Aktualności / Szkolne egzaminy w liczbach

Szkolne egzaminy w liczbach

 

W minionym roku szkolnym przeprowadzono pierwszy w historii test ósmoklasisty. W powiecie starachowickim najlepszą średnią osiągnęła Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Starachowicach z wynikiem 77,33 procent. Natomiast najsłabiej, z wynikiem 17,33 procent, wypadła Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Starachowicach.

 Ranking szkół podstawowych na podstawie średniej wyników ósmoklasistów z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. 

W Społecznej Szkole Podstawowej STO w Starachowicach test pisało 12 uczniów, którzy osiągnęli z języka angielskiego 88 procent, z matematyki był to wynik 63 procent, natomiast z języka polskiego – 81 procent. Na drugim miejscu w powiecie plasuje się „Mała Szkoła” Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku z dwoma ósmoklasistami, którzy z języków obcych (angielskiego i niemieckiego) osiągnęli średnią 71 proc., z matematyki 68 proc, a z j. polskiego 83 proc. Kolejna w rankingu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie, gdzie egzamin pisało 5 uczniów, kolejno uzyskała: z j. angielskiego 73 proc., z matematyki 64 proc. i z. polskiego 81 procent.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach test zdawało 14 ósmoklasistów, którzy z j. angielskiego osiągnęli  średnią 65 proc., z matematyki 67 proc., a z j. polskiego 68 procent. Starachowicka Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach osiągnęła średnią z trzech przedmiotów 64,66 procent, z czego 70 proc. z języka angielskiego, 52 proc. z matematyki i 72 proc. z języka polskiego. W „Dwunastce” test zdawało 62 uczniów.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach, z języka angielskiego zaliczyła wynik 58 proc., z matematyki 54 proc., a z języka polskiego 76 procent, egzamin pisało tam 17 uczniów. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem 5 ósmoklasistów osiągnęło ogólną średnią 62,33 procent (63 – j. angielski, 43 – matematyka, 81 – j. polski). Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach z 19 uczniami klas ósmych z języka angielskiego osiągnęła średnią 65 proc. z matematyki 52 proc., a z języka polskiego 64 procent.

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gadce z 9 ósmoklasistami uzyskała średnie: z j. angielskiego 60 proc., z matematyki 48 proc., a z j. polskiego 70 proc. W Publicznej Szkole Podstawowej w Chybicach do testu przystąpiło 30 uczniów, ich średnie wyniki to: 54 proc. z j. angielskiego, 53 proc. z matematyki i 71 proc. z j. polskiego. Średnia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Wąchocku z 10 uczniami klas ósmych to: 58 proc. z j. angielskiego, 47 proc. z matematyki i 71 proc. z j. polskiego. W Publicznej Szkole Podstawowej w Jadownikach średnia z j. angielskiego to 51 proc., z matematyki 56 proc., a z j. polskiego 68 procent. Test pisało 13 uczniów.

Ósmoklasiści z SP im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym z j. angielskiego zdobyli średnią 53 proc., z matematyki 55 proc., z j. polskiego 65 proc., test pisało 10 uczniów. Małyszyńska SP im. Eugenii Staniewskiej z j. angielskiego zdobyła 62 proc., z matematyki 41 proc, z j. polskiego 67 proc., a do egzaminu przystąpiło 12 osób.

W Publicznej Szkole Podstawowwj im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie test pisało 14 uczniów, którzy z języka obcego zdobyli średnią 59 proc., z matematyki 48 proc., a z j. polskiego 61 procent. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach, gdzie egzamin zdawało 58 ósmoklasistów uzyskała średni wynik z j. angielskiego 65 proc., z matematyki 43 proc., a z j. polskiego 57 procent.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego, na osiedlu Orłowo w Starachowicach z j. angielskiego uzyskała średnią 59 proc., z matematyki 39 proc., natomiast z j. polskiego 66 proc.. Test pisało tam 40 uczniów. Grupa 14 osób przystąpiła do testu w Publicznej Szkole Podstawowej w Godowie i uzyskała średnie: z j. angielskiego 62 proc., z  matematyki 41 proc. i z j. polskiego 61 proc.

W SP nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej do egzaminu przystąpiło 69 uczniów, którzy z trzech zdawanych przedmiotów uzyskali średnie, 62 proc. – j. angielski, 41 proc. – matematyka i 59 proc. – j. polski. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubieni z 10 uczniami z j. angielskiego osiągnęła wynik 57 proc., z matematyki 37 proc., a z j. polskiego 68 procent.

W Pawłowie, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, 25 ósmoklasistów uzyskało 55 proc. z j. angielskiego, 48 proc. z matematyki i 58 procent z j. polskiego. Natomiast w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie do testu przystąpiło 6 uczniów. Ich wynik to 48 proc. z j. angielskiego, 48 proc. z matematyki i 63 proc. z j. polskiego.

Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu z 27 uczniami 8 klas uzyskała średnią z j. angielskiego 52 proc., z matematyki 46 proc., a z j. polskiego 59 procent. W Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach test pisało 51 osób. Ich wynik to 56 proc. z j. angielskiego, 38 z matematyki i 59 proc. z j. polskiego. W starachowickiej „Jedenastce” im. Majora Jana Piwnika „Ponurego” egzamin zdawało 43 ósmoklasistów. Z języka angielskiego średnie wyniosły: j. angielski 55 proc., matematyka 37 proc. i j. polski 58 procent.

34 uczniów klas ósmych z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach, z j. angielskiego uzyskało średnią 43 proc., z matematyki 45 proc. i z j. polskiego 62 procent. W Stawie Kunowskim, w Publicznej Szkole Podstawowej, test pisało 8 osób; średnia z j. polskiego wynosi 59 proc., z j. angielskiego 50 proc., a z matematyki 39 procent.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach z 12 ósmoklasistami z j. angielskiego zdobyła 50 proc., z matematyki 42, a z j. polskiego 55 procent. Wynik 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach to 52 proc. z j. angielskiego, 34 proc. z matematyki i 59 proc. z j. polskiego, a 36 ósmoklasistów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Majora Jana Piwnika „Ponurego” w Rzepinie: 51 z j. angielskiego, 34 proc. z matematyki i 60 proc. z j. polskiego.

Średnia z j. angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łomnie wyniosła 40 procent, z matematyki 39 proc., a z j. polskiego 60 proc. Test pisało 13 uczniów klas ósmych. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie z 7 ósmoklasistami, z j. angielskiego zdobyła 43 proc., z matematyki 35 proc., z j. polskiego średnia wyniosła 56 procent. W Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie test pisało 16 uczniów, ich średnia to 44 – j. angielski, 37 – matematyka i 52 proc. – j. polski.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach (11 uczniów klas 8) osiągnęła wynik: 43 proc. z j. angielskiego, 35 proc. z matematyki i 52 proc. z j. polskiego. W Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi (10 uczniów klas 8), średnia z j. angielskiego wyniosła 44 proc., z matematyki to 28 proc, a z j. polskiego 52 proc. Wyniki w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym (6 ósmoklasistów) to: 34 proc. z j. angielskiego, 29 proc. z matematyki 59 proc. z j. polskiego). W Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu test pisało 8 uczniów, z j. angielskiego ich średnia wyniosła 31 proc., z matematyki  proc., a z j. polskiego 42 procent.

Najsłabsze wyniki osiągnęła SSIL Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Starachowicach, w której test pisało 5 osób. Średni wynik z j. angielskiego to 20 proc., z matematyki 19 proc., a z j. polskiego 13 procent).

 

     Po raz ostatni egzamin pisali gimnazjaliści

Zdawali egzamin z języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przyrody. Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie gimnazjum ze starachowickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, i to ze wszystkich przedmiotów.

W Społecznym Liceum Ogólnokształcące STO w Starachowicach egzamin pisało 12 uczniów. Z języka angielskiego średnia wyniosła 82 proc., historii i WOS – 70 proc., z języka polskiego – 82 proc., z matematyki 64 proc., a z przedmiotów przyrodniczych 63 procent.

43 gimnazjalistów przystąpiło do egzaminu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach, gdzie uzyskano średnie: 58 proc. z j. angielskiego, 60 procent z historii i WOS, 74 procent z j. polskiego, 50 matematyki i 51 procent z przedmiotów przyrodniczych.

Gimnazjum nr 1 im. gen. Antoniego Hedy „Szarego” w Starachowicach, gdzie egzaminy pisało 84 uczniów, z j. angielskiego uzyskało średnią 67 proc., z historii i WOS – 57 proc.,  z j. polskiego 65 proc., z matematyki – 44 proc. i z przedmiotów przyrodniczych – 52 procent.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Rzepinie egzamin pisało 43 uczniów. Uzyskali oni średnią szkolną: 57 proc. z języka angielskiego,  62 proc. z historii i WOS, 64 proc. z j. polskiego, 51 proc. z matematyki i 52 proc. z przedmiotów przyrodniczych.

Do egzaminu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzie przystąpiło 55 uczniów. Średnia szkolna z j. angielskiego wyniosła 72 proc., z historii i WOS – 57 proc., z j. polskiego – 65 proc.,  z matematyki  – 44 proc. i z przedmiotów przyrodniczych – 46 procent.

Gimnazjaliści z Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku z j. angielskiego uzyskali średnią 67 proc., z historii i WOS to 56 proc., z j. polskiego 61 proc., 41 proc. z matematyki, a z przedmiotów przyrodniczych to 51 proc. Natomiast w Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach egzamin pisało 70 uczniów, którzy z j. angielskiego uzyskali 69 proc., z historii i WOS – 58 proc, z j. polskiego –  59 proc., z matematyki – 38 proc., a z przedmiotów przyrodniczych – 51 proc.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Chybicach z j. angielskiego uzyskano średnią 59 proc., z historii i WOS – 52 proc., z j. polskiego – 62 proc., z matematyki – 46 proc. i przed. przyrodniczych – 46 proc. Egzamin pisało 34 osoby.

Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach osiągnęło następujące wyniki: 64 proc. z j. angielskiego, 52 proc. z historii i WOS, 61 proc. z j. polskiego, 40 proc. z matematyki i 47 proc. z przed. przyrodniczych. Egzamin pisało 90 uczniów.

W Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach, egzamin zdawało 118 uczniów. Średnia z j. angielskiego wyniosła 68 proc., z historii i WOS – 56 proc., z j. polskiego 59 proc., z matematyki – 37 proc., a z przedmiotów przyrodniczych – 43 procent.

58 gimnazjalistów ze Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu uzyskało średnią: z j. angielskiego 64 proc., z historii i WOS to 54 proc., z j.polskiego średnia wyniosła 62 proc., z matematyki 39 procent, a z przed. przyrodniczych 44 proc.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pawłowie (37 gimnazjalistów) z egzaminów uzyskało następujące wyniki: j. angielski – 62 proc., historia i WOS – 59 proc., z j. polskiego – 55 proc., z matematyki – 39 proc., a z przed. przyrodniczych – 48 procent.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krynkach egzamin pisało 25 uczniów, którzy z j. angielskiego uzyskali średnią 61 proc., z historii i WOS – 50 proc., z j. polskiego – 55 proc., z matematyki – 29 proc., a z przed. przyrodniczych – 41 proc.

Uczniowie SSIL Gimnazjum Niepubliczne Szkoła dla Dorosłych w Starachowicach uzyskali z j. angielskiego średnią 33 proc., z historii i WOS – 35 proc., j. polskiego – 25 proc., z matematyki – 19 proc., a z przed. przyrodniczych – 28 proc.

 

       Licea liderami matur   

Najlepsze w powiecie, niemal z identycznym wynikiem są I LO im. Tadeusza Kościuszki i II LO im. Stanisława Staszica. Wśród techników w powiecie najlepsze jest Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Starachowicach.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach z języka polskiego osiągnięto średnią 54,96 proc., z matematyki 72,16 proc., z języka angielskiego na poziomie podstawowym 79,43 procent. Egzamin dojrzałości zdawało 145 uczniów, zdało 137.

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach z języka polskiego osiągnęło średnią 57,76 proc., z matematyki 67,41 proc., a z języka angielskiego 79,03 procent. Do egzaminu przystąpiło 146 uczniów, zdało 132.

Wyniki III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach wyglądają następująco: język polski – średnia 46,26 proc., matematyka – 43,24 proc., a język angielski – 67,90 procent. Maturę zdawało 20 uczniów – zdali wszyscy.

W Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach, średnia z języka polskiego wyniosła 46,32 proc., z matematyki – 46,20 proc., a z języka angielskiego – 62,65 proc. Egzamin zdawało 148 uczniów, zdało 109.

Uczniowie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach osiągnęli średnią z języka polskiego na poziomie 46,56 proc., z matematyki – 42,41 proc., a z języka angielskiego – 46,35 proc. Do matury przystąpiło 79 uczniów, zdało 46.

Maturzyści z Niepublicznego Technikum w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, z języka polskiego osiągnęli średnią na poziomie 34,37 proc., z  matematyka – 23,76 proc., a z języka angielskiego  – 54,42 proc. Egzamin zdawało 30 uczniów, zdało 9.

W Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, gdzie średnia z języka polskiego wyniosła 34,64 proc., z matematyki 25 proc., a z języka angielskiego 35 procent, egzamin dojrzałości zdawało 8 uczniów. Zdało tylko 2.

Tylko jedna osoba zdała maturę w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Starachowicach. Średnia z języka polskiego wyniosła tam 18,83 proc., matematyki 16,80 proc., a języka angielskiego 38,25 proc. Do egzaminu przystąpiło 9 uczniów.

 

(azab)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *