Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 29 lipca 2019

Pomagają osobom pokrzywdzonym


W Starachowicach powstał Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym. Punkt uruchomiono w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, współfinansowanego ze środków Fundusz Sprawiedliwości na lata 2019 – 2020.


  Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym działa w Starachowicach, przy ul. Żeromskiego 1, dyżur odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 16.00.

Fundusz Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, oraz na przeciwdziałanie przestępczości i pomoc postpenitencjarną, dysponentem Funduszu jest minister sprawiedliwości.

Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą zostać objęte programem i nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne. Ponadto funkcjonuje także 24 – godzinny  dyżur telefoniczny pod numerem 531 – 618-359  do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia, pomocy, dyżury prowadzone są także w soboty i święta.