Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 30 lipca 2019

Remontują drogę w Mircu – Majoracie


W tym miesiącu ruszył remont 640 - metrowego odcinka drogi w Mircu-Majoracie (pomiędzy drogami gminnymi Mirzec Majorat – Tychów Nowy a Mirzec Podborki – Mirzec Majorat).

Zakres prac przewiduje wymianę podbudowy i nawierzchni drogi na bitumiczną, odtworzenie obustronne poboczy, odtworzenie rowu na długości 300 metrów i wykonanie oznakowania pionowego. Szacowany koszt robót. to 310 071 złotych, a Gmina Mirzec dostała na ten cel z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie w wysokości 80 procent kosztów kwalifikowanych. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2019 roku.

(azab)