Strona główna / Gazeta młodych / Z europejskim wsparciem

Z europejskim wsparciem

Nad projektem „Diversity is our Power – Siła w naszej różnorodności” w ramach europejskiego programu Erasmus+, przez kilka ostatnich miesięcy pracowali uczniowie SP 13 wraz z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej Oberschule Achtern Diek z Niemiec, pod opieką Anny Sepioło, Jolanty Wiśniewskiej, Anny Śledziowskiej. Został wysoko oceniony i otrzymał finansowe wsparcie Komisji Europejskiej. Promuje różnorodność, tolerancję, otwartość, dialog międzykulturowy i poszanowanie praw człowieka – kluczowe zadania w przeciwdziałaniu radykalizacji zachowań i agresji oraz przygotowaniu młodych do wejścia na rynek pracy w społeczeństwie wielokulturowym, wieloreligijnym, różnorodnym pod względem potrzeb, w tym specjalnych.

Wideokonferencja z młodzieżą w Niemczech

– Realizacja projektu trwa. Młodzież opracowała scenariusze gier i zabaw, prezentacje i quizy odkrywające różnorodność uczestników, inspirujące twórcze myślenie, łamiące stereotypy. W działania projektowe włączyła się społeczność szkolna dyskutując o tolerancji i różnorodności, podobieństwach i różnicach poszerzając wiedzę na temat tradycji i kultury krajów partnerskich Podczas wideokonferencji grup projektowych młodzież z Niemiec m.in. obejrzała specjalnie na tę okazję przygotowany pokaz tańca oraz sprawdziła swoją wiedzę na temat polskich tradycji rozwiązując quiz, odkrywali podobieństwa i różnice w upodobaniach, zainteresowaniach i stylu życia –  mówią koordynatorki z SP nr 13.

Zorganizowano Dni Kultury Niemieckiej

W ramach projektu młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach i szkoły partnerskiej Oberschule Achtern Diek z Niemiec spotka się we wrześniu w Krynicy Zdroju. Uczniowie z Polski i Niemiec będą mieli szansę lepiej się poznać, podnieść kompetencje językowe, odkryć potencjał wynikający z różnorodności oraz uczyć się postaw tolerancji. Celem tygodniowego spotkania jest poznanie praw architektury i stworzenie makiety idealnego, przyjaznego wszystkim miasta, będącego odbiciem różnorodności jego twórców.

– Po zakończeniu projektu, podzielimy się z czytelnikami GAZETY rezultatami jego realizacji, a wszelkie działania można śledzić na fb #DiversityisourPOWER – zachęcają nauczyciele prowadzący projekt.

(A.S.)

fot. SP nr 13

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *