Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 8 sierpnia 2019

Konkurs na stanowisko dyrektora MOSiR rozstrzygnięty

Do konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach, wpłynęło 11 ofert. W wyniku zakończenia procedury naboru komisja rekrutacyjna zdecydowała o wyborze p. Sławomira Nojka.
Jak informuje Urząd Miejski, Pan Sławomir Nojek spełnia wymagania stawiane jako obligatoryjne. Wykazał się dobrą znajomością przepisów i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze. Zostało to potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kluczowym punktem w ocenie Komisji była koncepcja zaproponowana przez kandydata. Przedstawił on interesujący, konkretny plan rozwoju Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach, spójny z oczekiwaniami Prezydenta Miasta oraz realny do wdrożenia. Ponadto kandydat posiada cechy charakteru i odpowiednią motywacją niezbędną do sprawowania funkcji na stanowisku kierowniczym.