Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informacje sportowe 12 sierpnia 2019

Familijne igrzyska z przesłaniem

FKS Łazy

Na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach odbyły się Familijne Igrzyska. Impreza, zorganizowana przez FKS Łazy Starachowice, łączyła sportową rywalizację z charytatywną misją.

Z inicjatywy Familijnego Klubu Sportowego Łazy Starachowice, kierowanego przez Konrada Rączkę, na boisku przy ulicy Szkolnej  kibice dopingowali kilkanaście piłkarskich drużyn. Nie chodziło w niej o zajęte miejsca, ale o dobrą atmosferę i ideę niesienia pomocy. Przez kilka godzin w zaparkowanym obok boiska autokarze można było bowiem oddać krew.

Obecna na imprezie wojewoda Agata Wojtyszek wraz z dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – Jerzym Stalmasińskim wręczyli dwunastu krwiodawcom. którzy do tej pory oddali ponad 20 litrów krwi, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, przyznane decyzją ministra zdrowia. Zaszczytne tytuły odebrali: Rafał Bolmowski, Sylwester Lasek, Grzegorz Kawecki, Piotr Chmura, Rafał Misiowiec, Andrzej Rurarz, Kamil Bilski, Paweł Łącki, Piotr Nowak, Michał Kowalski, Arkadiusz Dziewit i Wiesław Opozda.

W trakcie Familijnych Igrzysk była okazja zarejestrować się jako dawca szpiku kostnego oraz ofiarować datki na leczenie chorego Antosia Plewińskiego. Uczestnicy imprezy mieli też możliwość uzyskania na stoisku specjalnie przygotowanym przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki informacji o programie Rodzina 500+.

fot. UK Kielce

(az)