Strona główna / W numerze / Zamożność samorządowa

Zamożność samorządowa

W ostatnim czasie jedno z popularnych czasopism zajmujących się tematyką samorządową zaprezentowało ranking zamożności gmin, powiatów i województw. Jedno z opracowanych zestawień pokazuje dynamikę zmiany dochodów w latach 2014-2018. Wynika z niego, że w budżetach wojewódzkich dochody w ostatnich czterech latach spadły o 10%. Tymczasem w powiatach wpływy zwiększyły się o ponad 10%, w miastach na prawach powiatu o 20%, a w pozostałych gminach o blisko 40%. Ta imponująca statystyka zmienia nieco swoje oblicze, kiedy w puli dochodów pominiemy wydatki na pomoc społeczną (w tym te dotyczące programu „500+”). Wtedy okazuje się, że w miastach na prawach powiatu dochody rosną o ok.8%, a w pozostałych gminach o 15%.

O wzroście realizowanych inwestycji świadczy rosnący poziom wydatków majątkowych. W latach 2016-2018 podwoił się on w stosunku do wszystkich jednostek samorządowych. Z pewnością ma na to wpływ możliwość współfinansowania wielu zadań ze środków unijnych. Fundusze europejskie w budżetach samorządów w 2018 r. były prawie sześciokrotnie wyższe niż w roku 2016.

Sprawdźmy zatem, jak te generalne wskaźniki odnoszą się do naszego regionu. Jednostką miary jest poziom dochodów budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie to w omawianym rankingu znajduje się ono na pozycji 12. Średnia pozycja województwa z rankingów z ostatnich dziewięciu lat to również 12 miejsce. Tylko dwa razy byliśmy w pierwszej dziesiątce, a najniżej spadaliśmy (również dwukrotnie) na pozycję 15.

Na 314 powiatów w Polsce, nasz starachowicki w roku 2018 znalazł się na 192. miejscu, czyli najgorszym w ostatnich dziewięciu latach. Generalnie plasowaliśmy się w połowie lub drugiej połowie listy (z wyjątkiem 2015 r., kiedy zajęliśmy 134. pozycję). Niestety, nasz powiat od kilku lat boryka się z coraz większymi problemami finansowymi, które wynikają w dużym stopniu z ustawowej konstrukcji źródeł dochodów w powiatach, które w znaczącej części opierają się na subwencjach i dotacjach z budżetu państwa.

Jeśli chodzi o nasze Starachowice, to wśród miast, które stanowią siedzibę powiatów, zajęliśmy 204. na 267 miejsc. Jest to najwyższa pozycja w ostatnich 4 latach, ale daleko nam do 2010 r., kiedy zajęliśmy 103. miejsce.

Rankingi to przyjemne statystki, które pozwalają na łatwe porównania z innymi samorządami. Merytoryczna ocena stanu finansów danej gminy, powiatu lub województwa może być jednak dokonana tylko przez odpowiednie instytucje, które specjalizują się w tego typu nadzorze i kontroli.

 

   Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *