Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 13 sierpnia 2019

Mieszkańcy apelują: potrzebny próg zwalniający

Z prośbą do prezydenta miasta o zamontowanie na ulicy 8 Maja (odcinek pomiędzy ul. Oświatową a ul. Lipową), progu zwalniającego zwrócił się radny Bronisław Paluch w imieniu tamtejszych mieszkańców.

Takie rozwiązania sprawdzają się na terenie osiedli mieszkaniowych, bo kierowcy są ostrożniejsi i zachowują się znacznie bardziej racjonalnie. Wnioskował o nie na lipcowej sesji radny miasta.

– Poruszające się ulicą 8 Maja samochody obce, głównie na kierunku ul. Oświatowa do ul. Majówka, rozwijają duże prędkości. Z tego powodu mieszkańcy ul. 8 Maja mają duże trudności z wyjechaniem z parkingów i włączeniem się do ruchu. Często jest to wręcz niemożliwe. W ciągu ostatniego roku sytuacja wyraźnie się pogorszyła. Pracownicy firm zlokalizowanych na Bugaju i w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, po zakończeniu pracy, chcąc uniknąć korków w centrum (przy al. Armii Krajowej), od ul. Batalionów Chłopskich, ul. Szkolną i Oświatową, kierują się na ul. 8 Maja – do ronda przy „Lidlu”. Spieszy im się i jadą szybko – argumentował Bronisław Paluch.

Zdaniem mieszkańców – wnioskodawców, próg powinien być usytuowany w połowie 5 – klatkowego budynku ul. 8 Maja 8.

W odpowiedzi na interpelację, prezydent Starachowic Marek Materek poinformował, że Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska wystąpił do Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach o przekazanie statystyki wypadków i kolizji w tym rejonie, co pomoże w przeanalizowaniu zasadności wprowadzenia proponowanej zmiany organizacji ruchu na ul. 8 Maja.

(azab)