16 C
Starachowice
czwartek, 6/08/2020
Strona główna Aktualności Referendum za miesiąc, domagają się więc informacyjnej akcji

Referendum za miesiąc, domagają się więc informacyjnej akcji

Na miesiąc przed lokalnym głosowaniem, prezes Stowarzyszenia Paweł Lewkowicz zwołał konferencję prasową na temat przeprowadzenia wszechstronnej kampanii referendalnej.

– Wnosimy o przeprowadzenie (…) szeroko zakrojonej akcji referendalnej, zawierającej spotkania informacyjne z udziałem mieszkańców, zainteresowanych organizacji i merytorycznych moderatorów mających wiedzę z zakresu ciepłownictwa, technologii termicznego unieszkodliwiania odpadów i gospodarki odpadami, opracowania i dystrybucję do mieszkańców Starachowic materiałów informacyjnych wyjaśniających istotę problemu oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonej kampanii referendalnej i umieszczenie go na BIP Gminy Starachowice – mówił 8 sierpnia br. Paweł Lewkowicz.

Obecny na konferencji, Wiesław Michałek dodał natomiast, że w sprawie budowy IOE wciąż jest wiele niewiadomych. Wątpliwości budzi miejsce powstania tzw. spalarni śmieci, koszt budowy instalacji oraz to, czy ciepło będzie dzięki temu tańsze w przyszłości. Pytał również, co będzie palone, w jaki sposób, jak będzie wyglądał proces przygotowania odpadów do spalania i zagospodarowania odpadów, które pozostaną po spaleniu.

Obszerną odpowiedź przesłał GAZECIE prezes spółki ZEC, Marcin Pocheć.

„Rozpoczęcie prac nad koncepcją Instalacji Odzysku Energii (IOE) było podyktowane kilkoma czynnikami: ekologicznym, energetycznym, ekonomicznym i społecznym. W ramach Projektu, przewiduje się budowę nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (RDF), w wyniku czego produkowana będzie energia elektryczna i ciepło w kogeneracji.

 

Proponowane rozwi¹zanie i technologia s¹ sprawdzone w istniej¹cych i pracuj¹cych

ju¿ instalacjach.

Planowana budowa Instalacji Odzysku Energii ma co do zasady służyć mieszkańcom miasta. Zarządowi ZEC, mimo iż jest przekonany o słuszności i potrzebie jej realizacji, zależy jednak aby mieszkańcy miasta byli rzetelnie i uczciwie informowani o wszystkich zaletach i wadach projektu. Z pewnością nie byłoby z korzyścią dla samych mieszkańców, gdyby z powodu niezrozumienia lub podsycania nieuzasadnionych obaw odrzucili dobry projekt.

 

Co zadecydowa³o o 

lokalizacji miejsca instalacji?

Ciepłownia znajduje się przy drodze krajowej 42 i dojazd do ciepłowni nie wymaga przejazdu przez drogi powiatowe czy gminne. Samochody dostarczające RDF nie będą więc zwiększały ruchu w mieście, co nie pogorszy komfortu mieszkańców Starachowic.

Ponadto sposób przechowywania paliwa alternatywnego jest innowacyjnym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Paliwo nie będzie wsypywane do betonowych bunkrów jak w większości takich instalacji a przywożone i przechowywane w szczelnych kontenerach. Rozładunek będzie następował za pomocą ruchomej podłogi dopiero po podłączeniu do instalacji, w hali mającej atmosferę z obniżonym ciśnieniem, z której powietrze zasysane do komory spalania uniemożliwia wydostawanie się do otoczenia jakichkolwiek odorów. Takie rozwiązanie wyklucza jakikolwiek kontakt paliwa z otoczeniem jak również umożliwia ewakuację paliwa i popiołów w wypadku zagrożenia powodzią.

Nikt nie wie

co bêdzie spalane?

Podstawowym odpadem przeznaczonym do termicznego przekształcania w Instalacji Odzysku Energii będą odpady wysegregowane w procesie mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz użyteczne surowce wtórne z działających w regionie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). (…) Zgodnie z przyjętą definicją paliwo alternatywne stanowią więc wyłącznie odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji odnoszących się do procesu współspalania odpadów. Frakcja palna nie może być składowana na składowiskach odpadów komunalnych od 2016 roku. Na etapie opracowania koncepcji techniczno-ekonomicznej IOE dokonano analizy frakcji palnej w RIPOK Janik i RIPOK Baćkowice. Na podstawie uzyskanych danych z RIPOK Janik, z badań morfologicznych wynika, że odpady tam dostarczane nadają się do termicznego przekształcenia i są idealnym komponentem do paliwa alternatywnego.

Odpady komunalne, to odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 

Koszty produkcji ciep³a…

Koszty produkcji ciepła niewątpliwie wzrosną bez wykorzystania Instalacji. Jedyną alternatywą dla wzrostu cen energii jest budowa IOE. W wyniku spalenia 1 tony miału węglowego do atmosfery dostaje się 2 tony dwutlenku węgla. Ciepłownie takie jak ZEC są zobowiązane do wykupywania praw do emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Handel tymi uprawnieniami odbywa się na giełdzie i tak w roku 2017 ZEC zakupywał prawa do emisji w kwocie 4 i 6 euro za prawo do emisji 1 tony dwutlenku węgla nazywane EUA. Obecny koszt uprawnień utrzymuje się w wysokości około 30 euro za sztukę (1 tonę emisji dwutlenku węgla). (…) brak zdecydowanych działań przy istniejącej obawie wzrostu cen EUA nawet do 100 euro/szt. doprowadzi wszystkie ciepłownie opalane węglem w kraju do konieczności ogromnych podwyżek cen ciepła. Tak więc budowa takiej instalacji jest nie tyle potrzebna co niezbędna dla utrzymania cen ciepła na dzisiejszym poziomie”.

Przesłany materiał jest zbyt obszerny, wybraliśmy więc jego najistotniejsze fragmenty, pomijając szczegółowe analizy, wyliczenia i parametry, dla zwykłego mieszkańca trudne do rozszyfrowania.

(awa)

 

[new_comments]
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

Koronawirus: w Świętokrzyskiem odnotowano 7 ozdrowień i 3 nowe zakażenia

Ministerstwo Zdrowia w środowym (5 sierpnia) komunikacie poinformowało o 640 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 18 osób w Polsce. Zgodnie z informacjami przekazanymi...
0
Dodaj komentarzx
()
x