Strona główna / Informator UM / Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 1. Powołanie sekretarza sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2019 r.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 15 lipca 2019 r.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 lipca 2019 r.
 6. Przyjęcie Protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 1 sierpnia 2019 r.
 7. Przyjęcie Protokołu Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 14 sierpnia 2019 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Starachowicach za 2018 rok:

1) zapytania do wystąpienia.

 1. Działalność kulturalna: informacje, możliwości i propozycje:

1) Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura

– zapytania do wystąpienia,

2) Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne

– zapytania do wystąpienia,

3) Starachowickie Centrum Kultury

– zapytania do wystąpienia,

4) Miejska Biblioteka Publiczna

– zapytania do wystąpienia.

 1. Sprawozdania z prac Komisji stałych za I półrocze 2019 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarczej,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu,

4) Komisja Rewizyjnej.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2019 r.

 1. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

 1. Projekty uchwał:

1) w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Starachowice poręczenia

kredytu zaciąganego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

w Starachowicach,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Starachowice na lata 2019-2029,

5) w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gimnazjum nr 1

 1. generała Antoniego Hedy „Szarego” w Starachowicach,

6) w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gimnazjum nr 2

 1. Stefana Żeromskiego w Starachowicach,

7) w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gimnazjum nr 3

 1. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach,

8) w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gimnazjum nr 4

 1. Polskich Noblistów w Starachowicach,

9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

położonej przy ulicy Topolowej w Starachowicach, na rzecz użytkowników

wieczystych,

10) w sprawie wydzierżawienia na okres 30 lat, w drodze przetargu pisemnego

nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy

 1. Składowej,

11) w sprawie wydzierżawienia na okres 40 lat, w drodze przetargu pisemnego

nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy

 1. Południowej,

12) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

13) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców

miasta Starachowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na

lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9, Działania 9.1 oraz określenia wysokości

środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Starachowice na realizację projektu,

14) w sprawie zatwierdzenia projektu partnerskiego pn. „Usługi społeczne dla rodziny”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach

Osi priorytetowej 9, Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1 oraz określenia wysokości

środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Starachowice na realizację projektu,

15) w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia

29 stycznia 2016 roku w sprawie nazwy Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku

i nadania tej jednostce nowego statutu,

16) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Starachowice.

 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Komunikaty.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Konarski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *