Strona główna / Informator UM / Referendum ws. budowy Instalacji Odzysku Energii

Referendum ws. budowy Instalacji Odzysku Energii

Referendum polegać będzie na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie: „Czy chcesz, żeby w Starachowicach była wybudowana Instalacja Odzysku Energii tzw. „spalarnia odpadów”.

Głosowanie w referendum przeprowadzone zostanie w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym – mieszkańcy gminy mogą wyrazić w drodze głosowania swoją wolę m. in. co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki albo w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

W referendum będą mogły wziąć udział osoby stale zamieszkujące na terenie miasta, posiadające czynne prawo wyborcze. Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Wynik referendum będzie rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum przypadnie więcej niż połowa ważnych głosów.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31 lipca 20019 r.⬇️

referendum ws.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *