3.4 C
Starachowice
poniedziałek, 1/03/2021
Strona główna Aktualności Profilaktyka zdrowotna w szkołach zapewniona

Profilaktyka zdrowotna w szkołach zapewniona

Czy nasze szkoły przygotowane są na te zmiany – zapytaliśmy w starachowickim magistracie i w starostwie powiatowym.

Okazuje się, że w każdej podstawówce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Starachowice, znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej.

– Gabinety te są wyposażone w niezbędny sprzęt, który został w latach ubiegłych zakupiony m.in. ze środków pozyskanych przez Gminę z subwencji oświatowej oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Łączna wartość wydatków na ten cel wyniosła 77 600 zł – informuje GAZETĘ Włodzimierz Jedynak, kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

Jak dodaje, w chwili obecnej we wszystkich szkołach dyżurują pielęgniarki/higienistki, a liczba dni w tygodniu, w których pełnią dyżury zależy od liczby uczniów w danej szkole, zaś normy, jakie obowiązują w tym zakresie, określa Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Opieka zdrowotna nad uczniami, zgodnie z ustawą, jest finansowana przez NFZ. Mamy nadzieję, że środki przeznaczone na ten cel pozwolą na codzienne dyżury pielęgniarek w gabinetach szkolnych – mówi Włodzimierz Jednak.

Gmina nie planuje uruchomienia gabinetów w starachowickich szkołach podstawowych. Ograniczone możliwości lokalowe powodują, że nie byłoby możliwe spełnienie wymogów sanitarno – higienicznych.

– W związku z powyższym, prawdopodobnie zostaną podpisane umowy z podmiotami mającymi kontrakty na świadczenie tego typu usług z NFZ – referuje kierownik Jedynak. – Czy będą to umowy z jednym, czy kilkoma podmiotami, na jaki okres czasu, będzie uzależnione z jednej strony od zainteresowania świadczeniodawcy, z drugiej od stanowiska rodziców, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy rodzice mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż lekarz współpracujący ze szkołą. Dodam, że starachowickie szkoły współpracują z gabinetami stomatologicznymi i nie wykluczamy, że współpraca ta będzie kontynuowana.

Zapytaliśmy również o dodatkowe koszty, jakie Gmina będzie musiała ponieść w związku z nową ustawą. Jak mówi Włodzimierz Jedynak, w ocenie referatu edukacji wejście w życie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami nie będzie generować dodatkowych kosztów dla gminy.

– Każda szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej, którego wyposażenie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Natomiast koszty wynagrodzenia pielęgniarek oraz stomatologów, jak wynika z przepisów ustawy, będzie finansował NFZ – dodaje.

Jak wygląda kwestia w szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Starachowicki?

– W chwili obecnej we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Starachowicki oprócz III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej, w których pracują pielęgniarki szkolne – informuje wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski. – Zadanie to realizowane i finansowane jest w oparciu o stosowną umowę z NFZ. Z uwagi na zmianę lokalizacji szkoły, gabinet w III LO zostanie uruchomiony po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2019/20 i zawarciu stosownej umowy z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie. Natomiast zorganizowanie opieki stomatologicznej będzie możliwe po ukazaniu się aktów wykonawczych do przyjętej przez sejm ustawy, w tym po wydaniu wewnętrznych zarządzeń w NFZ. Powiat Starachowicki wystąpił do NFZ z pismem w sprawie wskazania podmiotów świadczących usługi w  zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży w Starachowicach, z którymi możliwe jest zawarcie stosownej umowy.

 

(azab)

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x