14.4 C
Starachowice
piątek, 5 czerwca 2020
Strona główna W numerze LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

RODZINNE

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, określonych w przepisach prawa – Starachowice ul. Radomska 70, 41 274-88-06: 41 275-48-89, pon – pt 7.00 – 15.00, www.pcpr.starachowice.pl; sekretariat@pcpr.starachowice.pl:
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – Poradnictwo z zakresu praw dziecka- Chybice 50, 27-225 Pawłów, 41 334 -41 -25: Pon. 7.00 – 13.00 Wt. 9.30 – 14.30 Śr. – Pt. 7.00 – 12.00 (osobiści lub telefonicznie)- uczeń,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach–Poradnictwo z zakresu praw dziecka, Szerzawy 104, 27 – 225 Pawłów, 41 272 -27 -22; Pon. 12.00 – 14.00 Śr. 12.00 – 15.00 Czw. 13.00 – 15.30 (osobiści lub telefonicznie) – uczeń,
 4. Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” Ośrodek Pomocy Rodzinie w Starachowicach funkcjonuje w strukturze Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań” i realizuje zadania powiatu starachowickiego polegające na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej; Galeria Handlowa Skałka na I piętrze Al. Armii Krajowej 28, Starachowice: 882 560 397 Dyżur Telefonu Zaufania 41-274-09-97 pon. –piąt. 16.30-19.30, Oferta i godz. Pracy OPR: Poniedziałki: konsultacje dla dzieci i młodzieży w godz. 16.00 – 19.00 Środy: Porady psychologa: 13.00-16.00 Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doznających przemocy: 16.00-19.00 Czwartki: konsultacje terapeuty w godz. 15.30 – 18.30; Piątki: konsultacje terapeuty i prawnika godz. 15.30 -18.30; przystan.starachowice@wp.pl Pomoc w zakresie: przemocy domowej, problemów alkoholowych i innych uzależnień, konfliktów rodzinnych i wychowawczych.

PSYCHOLOGICZNE

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej – Poradnictwo psychologiczne; ul. Majówka 21a Starachowice, 41 274 71 92 wew. 227 lub 237; Luty – grudzień – Jeden dzień w tygodniu (piątek) od 15.00 – 17.00 (osobiście lub telefonicznie); www.mops.starachowice.pl sekretariat@mops.starachowice.pl
 2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne; ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice, 41 274 73 85; Pn. – Czw. 8.00 – 18.00 Pt. 8.00 – 16.00; www.poradniastarachowice.pl poradnia_st@wp.pl
 3. Urząd Gminy w Pawłowie – Poradnictwo psychologiczne; Pawłów 56, 27-225 Pawłów; 41 272 16 14; Pon. – Pt. 7.00 – 15.00; www.bip.pawlow.pl urzad@pawlow.pl Trudna sytuacja potwierdzona przez pracownika GOPS
 4. GOPS w Pawłowie – Poradnictwo psychologiczne; 41 274 89 47; Pon. – Pt. 7.00 – 15.00 www.gops.pawlow.pl gops@pawlow.pl. Trudna sytuacja potwierdzona przez pracownika GOPS

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ ) Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze Fundacja ITAKA skr. poczt.127, 00-958 Warszawa; 800 70 2222 bezpłatna infolinia
24 godz. przez   7 dni w tygodniu www.liniawsparcia.pl porady@liniawsparcia.pl Dla osób będących w kryzysie psychicznym

PEDAGOGICZNE

 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne; Starachowice ul. Radomska 72; 41 274 73 85; Pn. – Czw. 8.00 – 18.00 Pt. 8.00 – 16.00 www.poradniastarachowice.pl poradnia_st@wp.pl
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – Poradnictwo pedagogiczne; Chybice 50, 27-225 Pawłów; 41 272 25 03; Pon. 7.00 – 13.00 Wt. 9.30 – 14.30 Śr. – Pt. 7.00 – 12.00 – Rodzice, uczniowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – Poradnictwo pedagogiczne; Szerzawy 104, 27 – 225 Pawłów; 41 272 27 22; Pon. 12.00 – 14.00 Śr. 12.00 – 15.00 Czw. 13.00 – 15.30 – Rodzice, uczniowie

POMOC SPOŁECZNA

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; ul. Radomska 70 Starachowice; 41 274 88 06, 41 275 48 89; Pon. – Pt. 7.00 – 15.00 www.pcpr.starachowice.pl sekretariat@pcpr.starachowice.pl
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej; Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 41 271 30 10; Pon. 7.30 – 17.00 Wt. – Pt. 7.30 – 15.30 www.gopsmirzec.pl gopsmirzec@o2.pl
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach- Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej; ul. Staszica 3, 27-230 Brody; 41 271 01 90; Pon. 8.00 – 16.00 Wt. – Pt. 7.15 – 15.15 www.gops.bip.brody.info.pl gopsbrody@poczta.onet.pl
 4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Wąchocku – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej; ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock; 41 271 50 34; Pon. – Pt. 7.00 – 15.00 www.mgopswachock.pl gops.wachock@op.pl
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, Pawłów 56, 27-225 Pawłów; 41 274 89 47; Pon. – Pt. 7.00 – 15.00 www.gops.pawlow.pl gops@pawłow.pl
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej; ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice; 41 274 71 92 Pon. – Pt. 7.00 – 17.00 www.mops.starachowice.pl sekretariat@mops.starachowice.pl
 7. Noclegownia MOPS Pomoc dla bezdomnych ul. Szkolna 14, 27-200 Starachowice, 41 274 71 92, Codziennie w godz. 19.00 – 7.00; www.mops.starachowice.pl/noclegownia Noclegownia udziela pomocy bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania było miasto Starachowice.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice; 41 274 71 92 wew. 227 lub 237; Luty – grudzień Jeden dzień w tygodniu (wtorek) od 15.00 – 17.00 www.mops.starachowice.pl sekretariat@mops.starachowice.pl
 2. Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnictwo w zakresie leczenia uzależnień; ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice; 41 273 98 16; Pon. Wt, Pt. w godz. 7.30 – 20.00 Śr., 8.00 – 20.00 Czw. 7.30 – 18.00 Sobota (I i II w miesiącu) od godz. 10:00-16:00; www.szpital.starachowice.pl Osoby kierowane przez OPS oraz mieszkańcy gminy potrzebujący wsparcia.
 3. GOPS w Mircu Punkt Konsultacyjny w Mircu Porady psychologiczne ds. uzależnień; Mirzec Stary 9,27-220 Mirzec; 41 271 30 10; Śr. 13.00 – 17.00 www.gopsmirzec.pl gopsmirzec@o2.pl
 4. Stowarzyszenie Klub Abstynent „Nadzieja” w Starachowicach Informacja, wsparcie, pomoc w zakresie problemów z alkoholem ul. Murarska 14 27-200 Starachowice; 41  274 03 26 Pon. – Pt. 15.15 – 19.00 www.nadziejastarachowice.wixsite.com/klubabstynenta
 5. Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” w Skarżysku Kamiennej Stowarzyszenie prowadzi działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków. ul. Apteczna 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna CENTRALA692-495-625 centrala@arka-noego.org.pl Pomoc skierowana jest do osób uzależnionych i ich rodzin.

 

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Na podstawie wniosku o leczenie:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodach ul. Staszica 3, 27-230 Brody; 41 271 12 31; Pon. 8.00 – 16.00 Wt. – Pt. 7.15 – 15.15 www. bip.brody.info.pl gmina@brody.info.pl
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowie; Pawłów 56, 27-225 Pawłów; 41 272 16 14;Wtorek   14.00 – 18.00 www.bip.pawlow.pl urzad@pawlow.pl
 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąchocku; ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock ; 41 273 61 30; Pon.- Pt. 7.30 – 15.30 www.gmina.wachock.sisco.info sekretariat@wachock.pl
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach; ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice Pok. 19; 41 273 82 02; Pon. – pt. 7.30 – 15.30 www.bip.um.starachowice.pl skrzynkapodawcza@um.starachowic.pl
 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec; 41 271 30 10; Pon. 7.30 – 17.00 Wt. – Pt. 7.30 – 15.30 www.gopsmirzec.pl gopsmirzec@o2.pl

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Majówka 21a 27-200 Starachowice; 41 274 71 92 wew. 227 lub 237 Pon. – Pt. 7.00 – 17.00 www.mops.starachowice.pl/ sekretariat@mops.starachowice.pl
 2. GOPS w Mircu Punkt Konsultacyjny w Mircu; Mirzec Stary 9; 27-220 Mirzec 41 271 30 10 Wt. 8.30 – 11.30 www.gopsmirzec.pl gopsmirzec@o2.pl
 3. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Mirzec; Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec; 41 276 71 70; Pon. 7.30 – 17.00 Wt. – Pt. 7.30 – 15.30 www.mirzec.pl ug_mirzec@poczta.onet.pl
 4. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów; 41 272 16 14; Pon. – Pt. 7.00 – 15.00 www.bip.pawlow.pl urzad@pawlow.pl
 5. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody; 41 271 01 90; pon. 8.00 – 16.00 Wt. – Pt. 7.15 – 15.15 www.gops.bip.brody.info.pl opsbrody@poczta.onet.pl
 6. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Wąchock; ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock; 41 271 50 34; Pn. – Pt. 7.00 – 15.00 www.mgopswachock.pl ops.wachock@op.pl
 7. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Starachowice, ul. Radomska 45, 27- 200 Starachowice; 41 273 82 02 Pon. – Pt. 7.30 – 15.30 www.bip.um.starachowice.pl skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl
 8. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna; ul. Korotyńskiego 13 Warszawa 02-121; 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”) Poradnia telefoniczna czynna codziennie od 12.00-18.00; www.niebieskalinia.pl pogotowie@niebieskalinia.pl Infolinia przeznaczona jest dla wszystkichosób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

 1. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Starachowicach Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Starachowickiego; ul. Borkowskiego 4 27-200 Starachowice; 41 276 09 21 Pon. – Pt. 7.30 – 15.30 www.spstarachowice.bip.doc.pl zarzadzanie@powiat.starachowice.pl
 2. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Mircu Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy; Mirzec Stary 9 27-220 Mirzec41 271 30 10 Pon. 7.30 – 17.00 Wt. – Pt. 7.30 – 15.30 www.mirzec.pl sekretariat@mirzec.pl
 3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Brodach Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy ul. Staszica 3 27-230 Brody; 41 271 12 31; Pon. 8.00 – 16.00 Wt. – Pt. 7.15 – 15.15 www.bip.brody.info.pl gmina@brody.info.pl
 4. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Pawłowie Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy Pawłów 56 27-225 Pawłów; 41 272 16 14; Pon. – Pt. 7.00 – 15.00 www.bip.pawlow.pl urzad@pawlow.pl
 5. Miejsko – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wąchocku Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock; 41 273 61 30 Pon. – Pt. 7.30 – 15.30 www.gmina.wachock.sisco.info sekretariat@wachock.pl
 6. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Starachowicach Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy ul. Radomska 45 27-200 Starachowice; 41 273 82 02 Pon. – Pt. 7.30 – 15.30 www.bip.um.starachowice.pl/ skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Pawłów 56 27-225 Pawłów; 41 274 89 47 Pon.–Pt. 7.00–15.00 www.gops.pawlow.pl/gops@pawłów.pl Zgłoszenia również anonimowe
 8. MOPS w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej ul. Majówka 21a 27-200 Starachowice; 41 274 71 92 wew.227/237 Pon. – Pt. 7.00 – 17.00 www.mops.starachowice.pl/ sekretariat@mops.starachowice.pl
 9. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Monitorowanie bezpieczeństwa; ul. Rakowiecka 2A 00-993 Warszawa; (22) 361 69 00 (22) 785700177 czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu www.rcb.gov.pl poczta@rcb.gov.pl dyzurny@rcb.gov.pl Świadek zagrożenia kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 1. Powiatowy Urząd Pracy Informacje dla bezrobotnych ul. Radomska 76 27-200 Starachowice; 41 273 62 00 Pon. – Pt. 7.30 – 15.30 www.starachowice.praca.gov.pl kist@praca.gov.pl Mogą korzystać: zrejestrowani bezrobotni, poszukujący pracy, pracodawcy
 2. Wojewódzki Urząd Pracy Informacje dla bezrobotnych ul. Witosa 86, 25-561 Kielce; 41 364 16 00; Pon. – Pt. 7.30 – 15.30 www.wup.kielce.pl wup@wup.kielce.pl Mogą korzystać: zrejestrowani bezrobotni, poszukujący pracy, pracodawcy
 3. Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia Informacje dot. udzielanych usług przez Urzędy Pracy ul. Ciepła 40; 15-472 Białystok; 19 524 (z Polski) +48 22 19524   (z zagranicy) Pn.- Pt. 08.00-18.00 www.zielonalinia.gov.pl biuro@zielonalinia.gov.pl Mogą korzystać: zrejestrowani bezrobotni, poszukujący pracy, pracodawcy
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub Integracji Społecznej Poradnictwo dla bezrobotnych ul. Lipowa 29, 27-200 Starachowice, 504-206-900 Pon. pt. 7.00 – 15.00 www.mops.starachowice.pl kis@mops.starachowice.pl

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 1. Urząd Gminy w Pawłowie Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Pawłów 56, 27 – 225 Pawłów; 41 272 16 14, Wtorek 9.00 – 11.00 www.bip.pawlow.pl urzad@pawlow.pl
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Oddział w Starachowicach Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem ul. Żeromskiego 1 27-200 Starachowice; 531-618-359 telefon dyżurny czynny cała dobę 7 dni w tygodniu 531-581-641 Tel czynny w każdy wtorek w godz. przyjęć od 9.00-16.00 Osoby pokrzywdzone przestępstwem.
 3. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem ul. Planty 6/2 25-001 Kielce 531-618-359 telefon dyżurny czynny cała dobę 7 dni w tygodniu 531-581-641 tel. czynny w godz. przyjęć w dniach: Poniedziałek 12.00-20.00 Wt.-piąt.9.00-16.00 Sobota 9.00-13.00 Osoby pokrzywdzone przestępstwem.

PRAWO KONSUMENCKIE

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Poradnictwo w zakresie praw konsumentów z terenu Powiatu Starachowickiego ul. Borkowskiego 4 Starachowice; 41 276 09 30 Pon. – Pt. godz. 7.30 – 15.30 www.spstarachowice.bip.doc.pl konsumentrzecznik@powiat.starachowice.pl Konsumenci (zgodnie z art. 22¹ KC)
 2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich UOKiK Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa; Infolinia 801 440 220 22 290 89 16 pon-piąt. 8.00 18.00 Godziny pracy Urzędu: 8:15 – 16:15 www.uokik.gov.pl porady@dlakonsumentow.pl Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

 1. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Ochrona praw pacjentów PZOZ w Starachowicach; Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice; 41 273 91 66 od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 11.00 Budynek: D pokój nr 208 ( drugie piętro) www.szpital.starachowice.pl Z pomocy mogą korzystać Pacjenci Szpitala oraz osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny).
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Kielcach Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ Ochrona praw pacjenta ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce Bezpłatna Infolinia 800 190 590 Pon.-piąt. 8.00-18.00 Czas pracy oddziału: Pon. – Pt. godz. 8.00 – 16.00 Tel. (41) 36 46 100 www.nfz-kielce.pl biuro@nfz-kielce.pl
 3. Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona praw pacjenta Biuro RPP ul. Młynarska 46. 01-171 Warszawa Bezpłatna Infolinia 800 190 590 Pon.-piąt. 8.00-20.00 Przyjmowanie petentów: pn.: 9.00-18.00, wt.-pt.: w godz. 9.00-15.00 tel: 22 532 82 50 www.rpp.gov.pl kancelaria@rpp.gov.pl Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta
 4. Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala Prawa pacjenta, informacje z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej. NFZ ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa tel. 22 572 60 00 www.nfz.gov.pl infolinia@nfz.gov.pl Osoby ubezpieczone w NFZ lub biegające się o ubezpieczenie NFZ.
 5. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ochrona praw osób niepełnosprawnych SIEDZIBA ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa Telefon (22) 461 60 00 KORESPONDENCJA Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Przyjmowanie interesantów: w każdy drugi wtorek miesiąca. Zapisy pod nr tel: 22 461-60-00 lub na adres email sekretariat.bon@mrpips.gov.pl www.niepelnosprawni.gov.pl sekretariat.bon@mrpips.gov.pl Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
 6. Rzecznik Praw Dziecka Ochrona Praw Dziecka Biuro RPD ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa 800 121 212 Dziecięcy telefon zaufania – infolinia bezpłatna czynna w godz. 8.15-20.00 Biuro czynne od pon.-piąt. w godz. 8.15-16.18 Tel: 55 583-66-00 www.brpd.gov.pl rpd@brpd.gov.pl Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 1. Urząd Gminy w Pawłowie Poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych Pawłów 56, 27 – 225 Pawłów; 41 272 16 14 Wt. 9.00 – 11.00 www.bip.pawlow.pl urzad@pawlow.pl
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, inspektorat w Starachowicach Informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych ul. Radomska 31A, 27-200 Starachowice; 41 274-86-46 Godziny przyjęć klientów pon. 8.00-18.00 wt. – pt. 8.00-15.00 www.zus.pl cot@zus.pl

PRAWO PRACY

 1. Urząd Gminy w Pawłowie Poradnictwo z zakresu prawa pracy Pawłów 56, 27 – 225 Pawłów; 41 272 16 14 Wt. 9.00 – 11.00 www.bip.pawlow.pl urzad@pawlow.pl
 2. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach informacje z zakresu prawa pracy Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-314 Kielce pok. 311 (IIIp) Porady w formie ustnej w siedzibie okręgu: pon. 8:00 – 18:00. Wtorek-czwartek oraz piątek 8:00 – 15:00. TEL: 41 343 82 76 INFOLINIA z tel. stacjonarnego 801 002 006 z tel. kom. 459 599 00 INFOLINIA od pon. do piąt. w godz. od 9:00 do 15:00 ZGŁASZANIE WYPADKÓW wyłącznie do zgłaszania wypadków przy pracy z terenu woj. świętokrzyskiego pod nr tel: tel. 41 340 32 14w godz. 7:30 – 15:30 (pn – pt)pod nr tel: 502 671 069 w godz. 15:30 – 7:30 (codziennie)   www.kielce.pip.gov.plkancelaria@kielce.pip.gov.pl
 3. Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) Porady z zakresu prawa pracy. Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa.tel. 22 391 82 15 Porady udzielane są w ramach infolinii z tel. stacjonarnego 801-002-006 z kom. 22-667-65-00 W dni robocze od godz 9.00 do 15.00 www.bip.pip.gov.pl, kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWO PODATKOWE

 1. Urząd Skarbowy w Starachowicach Informacje w zakresie prawa podatkowego. Składowa 33, Starachowice; 41 276 21 00 poniedziałek 7:30 – 18:00 wtorek- piątek: 7:30 – 15:30 us.starachowice@mf.gov.pl Z porad może skorzystać każdy podatnik
 2. Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc. ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała801 055 055 (z tel. stacjon.)2) 330 03 30 z tel. kom.+ 48 (22)33 00 330 z tel. zagran pn.- pt. 7.00-18.00 www.kis.gov.pl kancelaria.kis@mf.gov.pl kis@mf.gov.pl Z porad może skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

 1. Urząd Gminy w Pawłowie Poradnictwo dot. sporu między podmiotami rynku finansowego Pawłów 56, 27 – 225 Pawłów; 41 272 16 14 Wtorek 9.00 – 11.00 www.bip.pawlow.pl urzad@pawlow.pl
 2. Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych) Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Ubezpieczenia (22) 333 73 28 Ubezpieczenia Społeczne, (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27 Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego (22) 333 73 25 pn.-pt. w godz. 08.00-18.00 pn.-pt. w godz.11.00-15.00 pn.-.środy w godz. 08.00-16.00 czw.-piąt. w godz. 8.00-13.00 porady@rf.gov.pl www.rf.gov.pl – wzory wniosków biuro@rf.gov.pl Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich Biuro RPO Al. Solidarności 77. 00-090 Warszawa 800 676 676 Infolinia pon .godz. 10.00-18.00 wt.- pt. godz. 08.00-16.00 www.rpo.gov.pl biurorzecznika@brpo.gov.pl Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

 

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu 41 276 09 19.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe w Starachowicach Punkt nr 1 prowadzony przez Radców Prawnych 27 – 200 Starachowice ul. Wł. Borkowskiego 4 pok. nr 124 /I piętro Pon. – Pt. godz. 7.30 – 11.30 brak specjalizacji, lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich ZAPISY: Pon. –Pt. w godz. 7.30-15.30 pod nr 41 276 09 19

Starostwo Powiatowe w Starachowicach Punkt nr 2 prowadzony przez Adwokatów 27 – 200 Starachowice ul. Wł. Borkowskiego 4 pok. nr 124 /I piętro Pon. – Pt. godz. 11.30 – 15.30 brak specjalizacji, lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich ZAPISY: Pon. –Pt. w godz. 7.30-15.30 pod nr 41 276 09 19

Punkt nr 3 prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa 27 – 200 Starachowice ul. Radomska 45 Parter/ pok. Nr 16 Pon. – Pt. godz. 11.00 – 15.00 brak specjalizacji, lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich ZAPISY: Pon. –Pt. w godz. 7.30-15.30 pod nr 41 276 09 19

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Punkt nr 4 prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa27 – 200 Starachowice ul. Radomska 45parter/ pok. nr 16 Pon. – Pt. godz. 15.30-19.30 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30-15.30 pod nr 41 276 09 19.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Koronawirus

Koronawirus: od początku epidemii zakażenie potwierdzono u 181 mieszkańców naszego powiatu

W popołudniowym, czwartkowym (4 czerwca) komunikacie poinformowano o 4 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w województwie świętokrzyskim. W naszym regionie odnotowano dziś łącznie 9 zachorowań.  Wśród...