Strefa

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej podjęto historyczną decyzję o wystąpieniu miasta Starachowice ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S. A. Zgodnie z zapowiedziami i złożonymi ofertami, ok. 7% naszych akcji ma kupić Agencja Rozwoju Przemysłu, która stanie się jedynym właścicielem naszej Strefy.

Starachowicka strefa została utworzona we wrześniu 1997 r. Jednym z jej założycieli była Gmina Starachowice. Cele, jakie postawiono przed strefą to: stymulacja lokalnego rozwoju gospodarczego, redukcja poziomu bezrobocia, utworzenie ok. 2600 nowych miejsc pracy w samej strefie w okresie pierwszych 5 – 7 lat funkcjonowania i kolejnych 2600 – 5200 nowych miejsc pracy poza strefą, restrukturyzacja regionu starachowickiego poprzez zagospodarowanie niewykorzystanych aktywów (grunty, obiekty, infrastruktura techniczna), inwestycje w nowoczesne techniki i technologie, przyczynienie się do restrukturyzacji (zagospodarowanie zbędnego mienia) Zakładów Starachowickich „Star” S. A. oraz wykorzystanie możliwości kooperacyjnych tej Spółki, stymulowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regionie.

Takie były oczekiwania i nadzieje, co do działalności Strefy. Wynikały one w dużym stopniu ze złej sytuacji na rynku pracy w naszym mieście i okolicy. Warto przypomnieć rok 1991, przestój i strajk w fabryce „Star”. Wtedy mówiło się o utworzeniu w Starachowicach strefy przedsiębiorczości oraz strefy szczególnego zagrożenia bezrobociem. Władze miasta przygotowały analizę społeczno – gospodarczą oraz syntetyczne dane o przedsiębiorstwach działających w Starachowicach (stan tych firm, profil działalności, posiadany majątek, infrastrukturę, itp.). Nikt wtedy jeszcze nie słyszał o specjalnych strefach ekonomicznych (odpowiednią ustawę przyjęto dopiero jesienią 1994 r.), a u nas już chciano tworzyć pierwszy tego typu podmiot, by ratować ludzi, przemysł i miasto. Warto wiedzieć, że dane z sierpnia 1991 r. mówią o 8300 bezrobotnych mieszkańcach Starachowic. Dla porównania dziś jest to wyraźnie poniżej dwóch tysięcy osób.

Choć Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” składa się z 16 podstref, z których 5 zlokalizowanych jest poza naszym województwem, to liczymy, że nowy właściciel będzie wspierał nasze lokalne potrzeby. Koniecznym wydaje się dalszy rozwój konkurencyjności technicznej i technologicznej tutejszych przedsiębiorstw, jak również rozwój infrastruktury komunikacyjnej, gdzie mamy wieloletnie zaległości. Warto również wspomnieć o miejscowym sporcie w postaci klubu piłkarskiego „Star”, który Strefa sponsoruje. Ostatnie wyniki finansowe Strefy (zysk 2016: 182 tys. zł, zysk 2017: 613 tys. zł, zysk 2018: 1,5 mln zł) pokazują, że posiada środki również na taką działalność.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *