Strona główna / W numerze / Większy dostęp do usług społecznych
W Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie sygnatariuszy porozumienia na rzecz ekonomii społecznej fot. UM Starachowice

Większy dostęp do usług społecznych

Utworzenie modelu organizacji i finansowania przedsiębiorstwa społecznego, wspólnego dla powiatu i gmin, może ułatwić realizację usług społecznych w powiecie starachowickim. Ma świadczyć usługi opiekuńcze.

Porozumienie o partnerskiej współpracy na rzecz ekonomii społecznej zawarto w 2017 roku, a w skład partnerstwa weszły m.in. Powiat Starachowicki, gminy: Starachowice, Pawłów, Brody, Wąchock, Mirzec oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Podstawą rozwoju usług użyteczności publicznej oraz określenia sposobu jej realizacji jest natomiast „Diagnoza potrzeb społecznych w Powiecie Starachowickim”. Dokument wskazuje podstawowe kwestie społeczne, które należy rozwiązać, aby poprawić poziom życia mieszkańców gmin i powiatu oraz łagodzić skutki ubóstwa. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że na naszym terenie brakuje opiekunów dla osób starszych, chorych i niesamodzielnych.

Nad modelem organizacji i finansowania przedsiębiorstwa społecznego, wspólnego dla wszystkich gmin i powiatu, które ułatwiłoby realizację usług społecznych w powiecie starachowickim pracuje  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

– Odbyliśmy już szereg spotkań dotyczących ekonomii społecznej w powiecie starachowickim (…) okazało się, że większość gmin jest zainteresowana utworzeniem takiego przedsiębiorstwa społecznego, które zajmowałoby się usługami opiekuńczymi, z którymi obecnie w całej Polsce jest coraz większy problem – mówiła na kolejnym spotkaniu w Starachowicach Anna Górak reprezentująca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Celem przedsiębiorstwa społecznego byłoby zwiększenie dostępu do usług społecznych wszystkich mieszkańców powiatu, a także znalezienie odpowiedniej, wykwalifikowanej kadry, która pracowałaby w takim przedsiębiorstwie. Także obniżenie kosztów usług społecznych ponoszonych przez samorządy.

(aza)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *