Strona główna / W numerze / Płatna strefa

Płatna strefa

„W związku z deficytem miejsc postojowych w rejonie zakładów MAN Bus sp. z o.o. w Starachowicach, została podjęta decyzja o utworzeniu strefy płatnego parkowania (SPP), aby zapewnić wystarczającą liczbę miejsc do parkowania potrzebnym mieszkańcom ulic objętych opracowaniem. Celem ustalenia takiej strefy jest usprawnienie systemu parkowania pojazdów, zmniejszenie deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych” – tak zaczyna się uzasadnienie do uchwały przyjętej przez radnych w ostatni piątek października.

Wprowadzenie strefy płatnego parkowanie na osiedlu Wzgórze – według przekazanych informacji – zostało skonsultowane z mieszkańcami i większość z nich – szczególnie ci zmotoryzowani – uznała to za dobry pomysł. W ten sposób od 1 czerwca przyszłego roku ok. 140 miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ul. Zakładowej, 35 miejsc naprzeciwko technikum przy ul. 1 Maja oraz miejsca na parkingu obok SCK będą dostępne dla kierowców od poniedziałku do soboty w godzinach 6-18.00 tylko po wniesieniu stosownej opłaty. Osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy wnoszą roczną opłatę w wysokości 25 zł i otrzymują stosowny identyfikator, który uprawnia do parkowania przy ulicy zameldowania (przy czym nie daje gwarancji zapewnienia miejsca do parkowania). W tym celu w Urzędzie Miejskim należy okazać dowód osobisty, poświadczenie zameldowania, dowód rejestracyjny samochodu oraz dokument potwierdzający prawo do użytkowania pojazdu. Pozostali kierowcy muszą wnosić „standardowe” opłaty, czyli 1 zł za pół godziny, 2 złote za każdą rozpoczętą godzinę lub opłatę miesięczną 120 zł, kwartalną 330 zł albo roczną 1200 zł.

Pierwotnie projekt uchwały przewidywał objęcie płatnym parkowaniem również ulic: Mickiewicza, Dubois`a oraz Nowa. W związku z tym, że nastąpiło to bez żadnych uzgodnień z mieszkańcami, ulice te zostały wycofane z projektu uchwały w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. W przypadku tych trzech ulic parkowanie miało odbywać się na ulicy. Zgodnie z nowym projektem organizacji ruchu ulica Mickiewicza miałaby być ulicą jednokierunkową od ul. Zakładowej do ul. Stromej. Na odcinku pomiędzy ulicami Zakładową a Pochyłą, południowa część ulicy Mickiewicza (nieparzyste numery domów) stanowiłaby płatny parking dla samochodów. Na odcinku od Pochyłej do Stromej płatnym parkingiem byłaby część północna ulicy Mickiewicza. W przypadku ulicy Nowej, która byłaby jednokierunkowa od Zakładowej do Pochyłej, cała południowa strona jezdni stanowiłaby płatny parking. Natomiast ulica Dubois`a byłaby jednokierunkowa od Pochyłej do Zakładowej i najpierw po południowej stronie drogi byłyby miejsca płatne, a później północna strona stanowiłaby płatny parking. Pozostałe części tych trzech ulic nie wchodziłyby do strefy płatnego parkowania.

Czy mieszkańcy są gotowi na takie rozwiązanie? Czego oczekiwaliby w kwestii rozwiązania ich problemów? O tym wszystkim dowiemy się z przeprowadzonych konsultacji.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *