Strona główna / W numerze / Nowoczesne pracownie w Centrum Kształcenia Zawodowego
Zakończoną inwestycję doglądali przedstawiciele powiatu starachowickiego i wykonawca robót - fot. Powiat Starachowicki

Nowoczesne pracownie w Centrum Kształcenia Zawodowego

Starosta Piotr Babicki spotkał się z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach i wspólnie z nimi obejrzał nowe pracownie dydaktyczne.

12 listopada 2019 roku odbył się odbiór końcowy robót budowlanych zadań: „Rozbiórka istniejących budynków, budowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach” oraz „Modernizacja budynku nr 3 CKP wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Prace wykonywane były w okresie od 19 listopada 2018 r. do 10 października 2019 r. w ramach realizacji projektu pod nazwą „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”. Projekt ten jest dofinansowany w ramach działania „7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zakończyła się budowa budynku nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego – fot. Powiat Starachowicki

W ramach zadania zmodernizowany został budynek nr 3 Centrum Kształcenia Zawodowego na potrzeby kształcenia w ramach pracowni mechatronicznych oraz wybudowany został budynek nr 2, gdzie powstały pracownie dla kierunków kierowca mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Wykonano także niezbędne prace ziemne, m.in. zagospodarowania terenu. Oba budynki CKZ posiadają nowoczesne zaplecze sanitarne oraz socjalne, a zastosowane rozwiązania technologiczne są energooszczędne. Wartość dotychczas zrealizowanych prac opiewa na kwotę ponad 3 mln złotych, z czego dofinansowanie wynosi blisko 1,29 mln złotych.

Kolejnym etapem inwestycji będzie zakup nowoczesnego i innowacyjnego wyposażenia do powstałych pracowni. Dzięki realizacji projektu, który zakończy się w przyszłym roku, młodzież zyska warunki kształcenia na miarę XXI wieku w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Projekt zapewniać będzie komplementarność z działaniami szkoleniowymi z obszaru szkolnictwa zawodowego w ramach projektów „Kształcimy Specjalistów – I i II edycja” Akademii Przedsiębiorczości, realizowanych w partnerstwie z Powiatem Starachowickim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *