Strona główna / W numerze / Rosną opłaty za śmieci, a u nas…
Obraz Hans Braxmeier z Pixabay

Rosną opłaty za śmieci, a u nas…

O znaczących podwyżkach za wywóz śmieci już donoszą krajowe media. Czytelnicy „Gazety Starachowickiej” są więc pełni obaw i pytają, czy nas również dotknie wzrost cen?

Obecne stawki opłat za śmieci obowiązują w Starachowicach od 1 stycznia 2019 roku. Czy przewidywane są podwyżki za tę usługę od 2020 roku? – zapytaliśmy w magistracie.

Iwona Tamiołło, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach odpowiada, że gmina nie przewiduje podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców w 2020 r., wynika to bowiem z obowiązującej umowy z przedsiębiorcą świadczącym te usługi w mieście.

– W związku z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gmina dopuściła zmiany umowy z przedsiębiorcą tylko w przypadku zmiany: stawki podatku od towaru i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zasad podlegających ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczenia zdrowotnego lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. W przypadku konieczności zmian umowy w powyższym zakresie, przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany prawa miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy – informuje Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska UM.

Opłaty marszałkowskie za składowanie śmieci są podwyższane, droższa ma być energia, a od nowego roku znacząco wzrasta płaca minimalna. Czy takie argumenty nie będą podstawą do aneksowania umowy Gminy Starachowice ze świadczącym usługę wywozu śmieci w mieście konsorcjum PUK „Fart Bis”z Kielc?

– Nie jest znany poziom płac w konsorcjum firm realizujących umowę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców. Poziom płac u przedsiębiorcy może być wyższy, niż ustalona obecnie ustawowa płaca minimalna. Przypomnieć należy, że przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany prawa miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, co do obecnej chwili nie nastąpiło – odpowiadają urzędnicy.

Zapytaliśmy również, czy na wzrost opłat za wywóz śmieci w Gminie Starachowice nie będzie miało wpływu wprowadzenie skokowych podwyżek opłat środowiskowych (z 24 zł za tonę odpadów w 2017 roku do 270 zł za tonę w 2020 roku).

– Nie jest to przesłanką do aneksowania umowy. Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego, wynagrodzenie dla przedsiębiorcy wykonującego usługę ustalono jako ryczałtowe, więc oferent/wykonawca zobowiązany był uwzględnić przy sporządzeniu oferty na lata 2019-2020 szacunkowy wzrost lub spadek wszelkich czynników cenotwórczych – brzmi odpowiedź.

 (azab)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *