Strona główna / Aktualności / Powiatowy dług

Powiatowy dług

Kwota długu powiatu starachowickiego na początku 2020 r. wynosi ok. 36,5 mln zł., a jego spłata rozłożona jest na 10 lat do 2029 r. W porównaniu do dochodów budżetu bieżącego roku – czyli ponad 112 mln zł – dług to ok. 33%. Plan finansowy miasta wskazuje natomiast, że zadłużenie na początku roku wynosi 58,9 mln zł, czyli ok. 21,5% dochodów, które mają wynieść 273,2 mln zł. Wskaźnik 33% miasto osiągnie w roku 2022, ale spłata długu rozłożona jest do roku 2035.

Zobowiązania finansowe, z których musi się wywiązać nasz samorząd powiatowy powstały na skutek następujących zdarzeń. W 2010 i 2012 r. wyemitowano obligacje komunalne o wartości 11,1 mln zł. Następnie w 2014 r. zaciągnięto kredyt skonsolidowany w wysokości blisko 10 mln zł. W 2016 r. podpisano umowę kredytową na 800 tys. zł. We wrześniu 2017 r. wyemitowano kolejne obligacje na kwotę 5,9 mln zł. W połowie listopada 2018 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 5,9 mln zł, a z końcem października ubiegłego roku podpisano umowę na kredyt o wartości 3,5 mln zł.

Dochody ogółem powiatu w latach 2020-2029 planowane są na stabilnym poziomie w granicach 106 – 112 mln zł. Natomiast roczne raty spłacanego zadłużenia wynoszą od 1,4 mln zł do 7,4 mln zł, przy czym ta wyższa kwota stanowi 6,7% dochodów ogółem. Dokonując porównania, w budżecie miasta najwyższa rata spłaty zadłużenia wynosi 8,6 mln zł i przypada na rok 2023, przy czym wielkość ta w porównaniu do planowanych dochodów wyniesie 4,1%. To pokazuje, że sytuacja w powiecie – choć mniej zadłużonym od miasta – faktycznie jest trudniejsza niż samorządu miejskiego. Dodatkowe zaostrzenie przepisów o finansach publicznych istotnie zwiększa również wymogi ostrożnościowe dotyczące dozwolonych poziomów zadłużenia.

Można dziś próbować osądzać, czy zaciągane kredyty i emitowane obligacje były przemyślanymi i rozważnymi decyzjami. Jednoznacznie należy jednak uznać, że – być może dzięki tak pozyskanym środkom – udało się przeprowadzić istotne inwestycje, jak np. modernizacje dróg powiatowych, przeniesienie oddziału zakaźnego w szpitalu do nowo wyremontowanych pomieszczeń czy też stworzenie atrakcyjnej oferty Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura. Wyzwaniem staje się natomiast kwestia budowy wiaduktu w zachodnich Starachowicach. Czy uda się zgromadzić środki konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia? A może stanie się ono zbędne w przypadku wybudowania północno-zachodniej obwodnicy miasta? Przekonamy się prawdopodobnie jeszcze w tej kadencji samorządu.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *