Strona główna / Aktualności / Dlaczego drożeje ciepło i podgrzanie wody?

Dlaczego drożeje ciepło i podgrzanie wody?

Mieszkańcy porównują wysokość opłat z innymi miastami, mają wątpliwości i dzwonią do GAZETY, z prośbą o wyjaśnienie.

Z faktu wzrostu opłat za dostarczane ciepło i podgrzanie wody zadowolonych nie ma. Nasza czytelniczka porównała je z obowiązującymi w Radomiu i okazało się, że są niższe niż w Starachowicach. Zapytaliśmy więc Marcina Pochecia, prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach, co wpływa na podwyżki i jakie czynniki powodują, że opłaty wzrastają?

–  Cena ciepła, którą płaci użytkownik końcowy (odbiorca ciepła), np. w budynku wielorodzinnym, zależy od wielu czynników. Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zapotrzebowania w ciepło budynku, które jest związane m.in. ze stanem jego termoizolacji oraz przeznaczeniem. Opłaty stałe pokrywają koszty utrzymania instalacji i urządzeń służących do produkcji i przesyłu energii (ciepła). Opłaty zmienne są bezpośrednio zależne od ilości zużytej energii (ciepła) wykorzystywanej na potrzeby ogrzania budynku i pomieszczeń w nim zlokalizowanych oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej – informuje prezes Pocheć.

Prezes ZEC tłumaczy, że wzrost taryfy za ciepło, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wynika z rosnących kosztów produkcji ciepła.

– Przede wszystkim obserwujemy kilkukrotny wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, a także wzrost cen węgla. Kolejnym elementem wpływającym na działalność Zakładu jest wzrost cen energii elektrycznej, jak również wzrost kosztów usług oraz drożejące materiały potrzebne do wykonania niezbędnych remontów i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej. Ponadto różnice w opłatach za ciepło w innych systemach ciepłowniczych spowodowane mogą być specyfiką danego sytemu ciepłowniczego ale także efektem skali, gdzie w dużych aglomeracjach jest więcej odbiorców ciepła. Porównując taryfy, w którym węzeł cieplny należy do dostawcy ZEC Starachowice i RADPEC – Radom, ceny za jeden GJ występują na porównywalnym poziomie. Dodatkowo, w rzeczywistości na straty ciepła, a w efekcie finalny koszt przygotowania ciepłej wody (ponoszony przez mieszkańców), mają wpływ takie czynniki jak: stan techniczny urządzeń węzła cieplnego, izolacja zasobnika c.w.u, stan techniczny instalacji ciepłej wody, izolacja przewodów, długość cyrkulacji, regulacja hydrauliczna instalacji, równomierność rozbioru wody, a także obciążenie instalacji – mówi Marcin Pocheć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *