Strona główna / Aktualności / Parkingi przy kościołach i cmentarzach bezpłatne

Parkingi przy kościołach i cmentarzach bezpłatne

 

Renata Sutor złożyła do Rad: Miejskiej i Powiatu petycję, wnioskując w niej, by miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne, a ceny sprzedawanych produktów żywnościowych w punktach szpitalnych nie przekraczały obowiązujących w zwykłych sklepach.

Petycję rozpatrzyła Komisja Skarg i Wniosków RM i uznała ją za niezasługującą na uwzględnienie.

– Gmina Starachowice jest właścicielem nieruchomości służących jako parkingi jedynie przy czterech z ośmiu działających na terenie Starachowic kościołów, nie jest również właścicielem parkingów przy Szpitalu Powiatowym ani przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Radomskiej. Wszystkie miejsca parkingowe na nieruchomościach gminnych przylegających do wymienionych w petycji obiektów są obecnie dostępne nieodpłatnie i nie planuje się zmiany tego stanu, czy to poprzez wprowadzenie opłat czy objęcie tych obszarów strefą płatnego parkowania. Brak jest natomiast podstawy prawnej do podjęcia aktu prawa miejscowego regulującego opłaty za parkowanie na terenach nie będących własnością Gminy – czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej.

W uchwale Rady Powiatu również podkreślono, że w powiecie starachowickim nie występują parkingi, za które pobierane są opłaty, przez co brak jest konieczności regulacji w tym zakresie. Natomiast w zakresie cen produktów sprzedawanych na terenie szpitala stwierdzono, że nie przekraczały cen detalicznych w sklepach, a przepisy prawa nie dają Radzie Miejskiej i Radzie Powiatu kompetencji do wywierania jakiegokolwiek wpływu na ceny sprzedaży stosowane przez przedsiębiorców w warunkach gospodarki rynkowej.

Z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Radzie Miejskiej jednogłośnie zgodzili się obecni na sesji radni. W Radzie Powiatu, za przyjęciem uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie głosowało 14 radnych, 1 osoba była przeciw, a dwie radne wstrzymały się od głosu.

(azab)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *