Strona główna / Aktualności /  2019 rok w statystykach policji

 2019 rok w statystykach policji

Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu, Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach przedstawiła informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Mapa zagrożeń pokazuje statystyki przestępstw w minionym, 2019 roku w powiecie starachowickim.

Zastępca komendanta powiatowego policji w Starachowicach, mł. insp. Dariusz Furtak poinformował radnych, że w 2019 roku w starachowickiej komendzie wszczęto ogólnie 1822 postępowania przygotowawcze, w trakcie których stwierdzono 1766 przestępstw popełnionych na terenie powiatu starachowickiego.  Jak dodał, w porównaniu z 2018 rokiem nastąpił spadek przestępczości ogólnej.

W minionym roku w powiecie starachowickim odnotowano 1255 przestępstw kryminalnych w ogólnej liczbie 1298  wszczętych postępowań. Jeśli chodzi o przestępstwa z 7 podstawowych kategorii (kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodów, uszkodzenie mienia, przestępstwa rozbójnicze, bójki lub pobicia czy uszczerbek na zdrowiu) starachowicka policja wszczęła w 2019 roku 324 postępowania, w których stwierdzono popełnienie 441 przestępstw.  W rozbiciu na poszczególne kategorie najwięcej odnotowano kradzieży  – 143 i kradzieży z włamaniem – 182. Zostało też wszczętych  239 postępowań dotyczących przestępczości gospodarczej, w trakcie których stwierdzono 247 przestępstw, popełnionych przez 46 osób.

– Jeśli chodzi o całą strukturę przestępczości, przestępstw stricte kryminalnych z roku na rok jest coraz mniej. Coraz bardziej widoczny jest wzrost przestępczości gospodarczej – mówił mł. insp. Dariusz Furtak. – Przestępcy przenoszą się w sferę internetu, a oszustwa dokonywane są również poprzez różne portale internetowe.  Do tego przestępstwa dochodzą akcyzowe na szkodę Skarbu Państwa.

Problemem, nad którym starachowicka policja się pochyla i który coraz bardziej jest widoczny, jest przemoc domowa. Statystyki zaprezentowane przez zastępcę komendanta nie są optymistyczne. W ubiegłym roku liczba pokrzywdzonych – ofiar przemocy, wyniosła 613, założono 592 Niebieskie Karty, wszczęto 219 postępowania z art. 207 KK (znęcanie się nad osobą najbliższą) i zastosowano 84 środki zapobiegawcze.

Liczba osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia wyniosła ogółem 1470, z czego 606 osób trzeźwiało, na komendzie 649 osób zostało zatrzymanych w celach procesowych, a 215 na polecenie Sądu lub Prokuratury.

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach ogółem ujawniła 15 008 wykroczeń. W 3345 przypadkach zakończyły się one pouczeniem, w 2045 wnioskiem o ukaranie, natomiast w 8919 przypadkach mandatem karnym.

Na terenie powiatu starachowickiego w 2019 roku wydarzyło się 69 wypadków drogowych, w których 8 osób poniosło śmierć w tym 5 pieszych, a 70 osób zostało rannych. Wydział Ruchu Drogowego starachowickiej komendy skontrolował 17 999 uczestników ruchu drogowego. Zatrzymano 993 dowodów rejestracyjnych i 386 praw jazdy. Badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu zostało poddanych 32 360 kierowców. Niestety, aż 276 kierowało pod jego wpływem.

Działania policji, to również profilaktyka zmierzająca do ograniczenia liczby przestępstw i wykroczeń. KPP w Starachowicach aktywnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju wydarzeniach, podczas których edukuje dzieci i młodzież w zakresie m.in. bezpieczeństwa w internecie, bezpieczeństwa w ruchu drogowych czy zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu, Bożena Wrona na ręce mł. insp. Dariusza Furtaka złożyła podziękowania dla starachowickich policjantów za „ofiarną służbę na rzecz mieszkańców powiatu”.

(azab)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *