Strona główna / Aktualności / Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach
fot. prokuratura.kielce.pl

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach

Informuję, że w dniu 12 marca 2020 roku odbyła się telekonferencja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z Prezesami Sądów Apelacyjnych, podczas której ustalono odwołanie terminów wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych, za wyjątkiem spraw pilnych, w sądach powszechnych od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku włącznie.
Sprawami pilnymi są sprawy wymienione w § 2 ust 5 lit. a, e, j, n Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141), w szczególności:
a) sprawy w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, sprawy, w których jest stosowane tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, a także sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym,
b) sprawy z zakresu prawa pracy, związane z roszczeniami pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
c) sprawy, wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,
d) sprawy z wniosku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W wyjątkowych wypadkach prezes sądu może zdecydować o rozpoznaniu innych kategorii spraw pilnych.
Nadto, zostaje ograniczone do niezbędnego minimum funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach. Interesanci w pierwszej kolejności powinni załatwiać swoje sprawy przy wykorzystaniu kontaktów telefonicznych lub mailowych, jako podstawowej formy komunikacji.

SSO Jan Klocek
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *