Strona główna / Aktualności / Zarząd Powiatu w odniesieniu do decyzji wojewody

Zarząd Powiatu w odniesieniu do decyzji wojewody

Jak informowaliśmy, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu w sprawie przenosin szkoły zawodowej z ulicy Szkolnej na ulicę Leśną. Poniżej publikujemy odpowiedź Zarządu Powiatu. 

„20.03.2020 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził w całości nieważność uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. Tym samym uchwałę uznaje się za niebyłą.

Dziwi fakt, że większość uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody dotyczy kwestii oświatowych, co do których wątpliwości nie miał Świętokrzyski Kurator Oświaty. Potwierdziło to postanowienie wydane w dniu 06.03.2020 r., w którym kurator pozytywnie zaopiniował proponowaną zmianę siedziby ZSZ nr 3.

Wojewoda zakwestionował też brak publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. W świetle argumentów przedstawionych wojewodzie przez Radę Powiatu, w piśmie z dnia 16.03.2020 r., uchwała w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, nie jest aktem prawa miejscowego. Jest to akt o charakterze organizacyjnym i nie wymaga publikacji w dzienniku urzędowym. Warto podkreślić, że wojewoda nie miał wątpliwości co do charakteru prawnego analogicznej uchwały Rady Powiatu, w sprawie zamiaru przeniesienia III Liceum Ogólnokształcącego, która również nie została opublikowana w dzienniku urzędowym.

Zgodnie z przepisami, Radzie Powiatu przysługuje prawo wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w ciągu 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia. W tym czasie zostaną podjęte decyzje co do dalszych kroków prawnych”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *