16.7 C
Starachowice
wtorek, 7/07/2020
Strona główna Aktualności W grupach będzie mogło być więcej dzieci. Aktualizacja wytycznych dla przedszkoli

W grupach będzie mogło być więcej dzieci. Aktualizacja wytycznych dla przedszkoli

Główny Inspektorat Sanitarnych opublikował w piątek (5 czerwca) zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zakładają one m.in. zwiększenie liczebności grupy z 12 do 16 dzieci oraz zmniejszenie z 4 do 3 mkw. minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko w salach zabaw i zajęć.

Zgodnie z nowymi wytycznymi GIS w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego w grupie będzie mogło przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci, jednak nie więcej niż o dwoje. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie. Minimalna powierzchnia do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Natomiast w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, grupa wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W jednej sali mogą przebywać trzy 8-osobowe grupy dzieci wraz z opiekunem. Do grupy dzieci przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie. Minimalna powierzchnia do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

***

Zarówno w przypadku opieki nad dziećmi do lat trzech, jak i starszymi w przedszkolu zalecane jest usunięcie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowych zabawek. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki czy obręcze, należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. Nie jest również wskazane, by dzieci zabierały ze sobą do placówek i z placówek niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby również w czasie zajęć. W placówkach należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Chodzi np. o różne godziny przyjmowania grup do placówki i o różne godziny zabawy na zewnątrz.

Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi i z personelem nimi się opiekującym.

***

Dystans wynoszący minimum 1,5 m powinni zachować między sobą opiekunowie. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci również mają zachować dystans w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.

Przewidziano, że rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności, takich jak osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

***

Do placówek mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci mają być również przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. W wytycznych GIS wskazano, że należy uzyskać zgodę rodziców i opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców i opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

GIS zaleca korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, optymalnie na terenie jednostek, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. W razie korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów, do których dzieci będą miały dostęp.

Sprzęt na placu zabaw lub na boisku należącym do placówki powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

***

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk i zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do podmiotu i pilnować dezynfekcji.

Rekomendowane jest monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury czy włączników.

Od dostawców kateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

Koronawirus: 4 zachorowania, 16 ozdrowień w regionie. Wśród zakażonych 2 dziewczynki...

Ministerstwo Zdrowia we wtorkowym (7 lipca) komunikacie potwierdziło 257 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w...
0
Dodaj komentarzx
()
x